Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Malá rekapitulace co se zatím zdařilo - pokračování

Tyršovo nábřeží

V měsíci říjnu to budou již dva roky, kdy byla uzavřena smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci „Propojení chodníku a úprava parkoviště – Tyršovo nábřeží„ v Ledči nad Sázavou. Příprava realizace akce zahrnovala zajištění vyjádření orgánů státní správy, správců sítí, uzavření smluv s majiteli dotčených pozemků, které nejsou ve vlastnictví města, následně zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a nakonec výběrové řízení na dodavatele. Bylo třeba vybudovat nový bezpečný přechod jak k autobusovému nádraží, tak k obchodnímu centru BILLA.  V letošním roce se nám konečně podařilo tento přechod vybudovat a zároveň upravit nehezký prostor vedle „Astry“ na Tyršově nábřeží.  Když posoudíte stávající stav s tím novým dnešním, je to určitě rozdíl. Teď jen zbývá, aby se občané chovali zodpovědně, aby tento kout zůstal nadále upravený a bez odpadků.

Někteří občané namítnou, proč se nevybudoval chodník blíže k autobusovému nádraží. Na to je jednoduchá odpověď. Na stávající nepřehledné křižovatce před autobusovým nádražním je plánováno vybudování kruhového objezdu a tím pádem by tento přechod nevyhovoval stávajícím předpisům a normám.

Stavbu prováděly naše TS Ledeč nad Sázavou s. r. o. a lze konstatovat, že stavba je provedena v dobré kvalitě, za což jim patří dík. Stavba si vyžádala náklady ve výši přibližně 1,2 mil. Kč.

V souvislosti s tímto přechodem má město v plánu ještě v letošním roce opravit stávající chodník na Tyršově nábřeží až k lávce.

Nábřeží IIINábřeží II

Nábřeží INábřeží staré

No a další akce ve městě?

Komunikace

Provádí se opravy komunikací. V ulici Pod Skalkou byla komunikace již značně poškozená, a proto jsme se rozhodli opravit ji novou technologií. Provést nový asfaltový povrch nebylo možné, musely by se v křižovatce předělat obrubníky a zároveň s tím, by musela být opravena dlažba na chodníku. Práce by si vyžádaly daleko větší investice. Vzhledem k tomu, že se jedná o slepou ulici, oprava byla provedena tímto způsobem. Doufejme jen, že většina obyvatel ulice Pod Skalkou je spokojena a nebude tuto ulici nazývat „nový paskvil ve městě“ jako jeden nespokojený občan. Stejnou technologií byla opravena komunikace v ulici Boženy Němcové.

Komunikace B  Němcové IIIKomunikace B  Němcové IPod Skalkou IIPod Skalkou IIIPod Skalkou I

Budova polikliniky

V budově polikliniky byly osazeny nové dveře z ulice 28. října, což jistě ocení hlavně maminky s kočárky vzhledem k tomu, že nově osazené dveře jsou širší než dveře původní.  A jak jsme již slíbili, do konce roku bude také provedena přístupová rampa.

Současně oznamujeme občanům, že v měsíci říjnu budou zahájeny práce na rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího výtahu.

Poliklinika dveře

Zateplení mateřských školek

I nadále se pokračuje na akci „Zateplení budovy MŠ Družstevní 1060, Ledeč nad Sázavou“, kde se jde již do finále a provádí se venkovní fasáda.  Akce by měla být dokončena do konce měsíce října. Stejně tak se pokračuje i na akci „Zateplení obvodového pláště mateřské školy Stínadla“, zde se rovněž pokračuje na venkovní fasádě. Po dokončení fasády budou ještě následovat terénní úpravy, to znamená úprava chodníků. Tato akce by měla být rovněž hotova do konce letošního roku. Zde bychom poprosili rodiče s dětmi, aby byli trpěliví a hlavně opatrní, aby se zde nepřihodil nějaký úraz. Pro úplnost uvádíme, že obě akce jsou spolufinancovány z Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS). -zč -

MŠ Stínadla IIMŠ Stínadla IMŠ Drustevní IIMŠ Družstevní

logo opžp

1.10.2014 13:07:16 | přečteno 1458x | jana.merunkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load