Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

FOND VYSOCINY SV RGB zakladni


Jak třídit a kam odevzdávat odpad z domácnosti

SMĚSNÉ PLASTY – žlutý kontejner

kelímky a krabičky od potravin, sáčky, fólie, polystyren, výrobky z plastů, sešlápnuté PET lahve

PAPÍR – modrý kontejner

starý papír, papírové obaly, lepenka, kartóny, krabice, knihy, časopisy (NEVHAZUJTE – celofán, špinavý a mastný papír, fotografický, voskovaný a uhlový papír, použité plenky a hygienické potřeby)

SKLO – zelený kontejner

láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo (NEVHAZUJTE – keramiku, porcelán, zrcadlo, autosklo, drátěné sklo)

BIODPAD – hnědý kontejner

zbytky ovoce a zeleniny, kávové a čajové zbytky, zbytky pečiva, skořápky z vajíček a ořechů, lepenka, papírové kapesníky, ubrousky, zvadlé květiny, zemina z květináčů, podestýlka domácích zvířat, bioodpad ze zahrad tzn. posekaná tráva, listí, větvičky, štěpka, plevele, zbytky ovoce a zeleniny, piliny, hobliny, kůra, popel ze dřev, trus býložravých hospodářských zvířat, peří, chlupy, stará zemina (NEVHAZUJTE - maso, kosti, tekuté a mastné potraviny…)

Kdo zajišťuje sběr odpadů v Ledči n. S.

Sběr komunálního odpadu, který produkují fyzické osoby, jeho přepravu, třídění, využití a odstraňování má ze zákona povinnost zabezpečit obec (zákon č. 185/2001 Sb.).

Jak je to s poplatky za sběr odpadů?

Poplatek za provoz systémů shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vybírá k příslušnému roku odbor samosprávy – pokladna MěÚ v Ledči nad Sázavou.

Kam se obrátit, když si nejsem jist, zda mám uhrazen místní poplatek za komunální odpad?

Oddělení životního prostředí MěÚ v Ledči nad Sázavou.

Nebezpečné odpady

Odevzdávejte bezplatně ve sběrném dvoře. Mezi nebezpečné odpady patří chemikálie, ředidla, lepidla, léky, obaly od sprejů a nevztahuje se na ně zpětný odběr. Nepoužité léky je možné odevzdat v lékárnách.

Odpady s povinností zpětného odběru

Mezi odpady (výrobky) s povinností zpětného odběru patří dle zákona o odpadech oleje (nejedlé), výbojky a zářivky, pneumatiky, elektrozařízení z domácností, baterie a akumulátory.

Objemný odpad

Ukládejte do sběrného dvora.

Sběrný dvůr odpadů

Pivovarská 1204

Tel.: 602216197, www.asa-cz.cz

Provozní doba

Po, Pá:  10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

St:          08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Út, Čt:    08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

So:          08:00 – 11:00

SBĚR ŠATSTVA

Leží Vám doma oblečení, pro které nemáte žádné využití?

NEVYHAZUJTE JE!!!

Darováním nepotřebných oděvů a dalších věcí

· Uvolníte místo ve své skříni

· Pomůžete šetřit životní prostředí

· Umožníte další využití staršího oblečení

· Pomůžete opravdu potřebným lidem

Co vše můžete darovat

· Letní a zimní oblečení - dětské, dámské, pánské

· Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony

· Látky

Na území našeho města jsou umístěny 4 kontejnery.

Mám další dotazy k nakládání s odpady

Kontaktujte odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí MěÚ Ledeč nad Sázavou, tel.: 569 729 530, 32


21.8.2017 10:15:36 | přečteno 2015x | jana.merunkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load