Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Naučná stezka „S Jestřábem a hochy od Bobří řeky do Sluneční zátoky“

Závazná samolepka

Už na jaře roku 2022 začala příprava podkladů projektu s názvem „S Jestřábem a hochy o Bobří řeky do Sluneční zátoky“. Na podporu realizace tohoto projektu byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Ministerstva  zemědělství ČR a to v rámci 6. Výzvy MAS Královská stezka o. p. s.  a v červnu 2022 byla tato žádost doporučena k financování. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR byla uzavřena v prosinci 2022, výše dotace pokryje 100 % nákladů projektu a činí částku 711 480 Kč (příspěvek EU 64%, příspěvek z národních zdrojů 36%).

Naučná stezka je umístěna na lesní cestě,  která vede po červené turistické trase a dále se napojuje na žlutou turistickou trasu, vedoucí do Sluneční zátoky a dál do Vilémovic. Délka stezky je 1,4 km (cca 30 minut chůze), začíná v místě odbočky z ulice Pod Hájem na Stvořidla a končí u dětského tábora ve Sluneční zátoce.

Stezka se nachází v lokalitě kde v letech 1925 – 1945 tábořil nejstarší český skautský oddíl Pražská Dvojka, který vedl známý spisovatel Jaroslav Foglar (Jestřáb). Místo se stalo předlohou pro ideální tábor popisovaný v jedné z jeho nejznámějších knih, Hoši od Bobří řeky. V předvečer Foglarových 90. narozenin 5. července 1997 zde byl za jeho přítomnosti odhalen památník, který připomíná jeho zdejší působení. Každoročně také Sdružení přátel Jaroslava Foglara ve Sluneční zátoce pořádá k příležitosti Foglarových narozenin setkání pro několik set jeho příznivců.

Na stezce je 12 zastavení, je zde  umístěno 12 poutačů, které informují o 12ti skautských táborech, které se konaly ve Sluneční zátoce v letech 1925 - 1945.

U některých z těchto zastavení jsou dřevěná posezení a u jednoho také podsadový stan. Na konci stezky před Sluneční zátokou (u dětského tábora) je postaven dřevěný altán, ve kterém naleznete další čtyři tabule s informacemi o čtyřech táborech, které se konaly v období druhé světové války, kdy byly letní stanové tábory zakázány a nemohly se tedy konat přímo ve Sluneční zátoce.

Aby byla cesta zajímavější, je možné plnit úkoly v rámci hry 13 orlích per, kdy u každého zastavení na stezce je uveden vždy jeden úkol, který otestuje zdatnost těla a mysli. Poslední 13. úkol čeká na konci stezky v altánu. Plnění úkolů je možné zaznamenat i elektronicky, pomocí QR kódu (na začátku stezky) se otevře elektronický formulář, kam je možné zapisovat výsledky jednotlivých úkolů a po jeho odeslání dojde i na vygenerování diplomu.   

Dodavatelem dřevěných prvků na stezce je firma Sruby od Toma (Tomáš Hurych) z Leštiny u Světlé, autorem kreseb a návrhů informační tabulí je pan Milan Teslevič, korekci textů provedla paní Stanislava Vorlíčková, grafické úpravy paní Alena Matoušková, hru 13 orlích per sestavil pan Tomáš Doležal  a technickou podporu zajistil pan Michal Cihlář. Stezka byla dokončena v srpnu letošního roku.

Cílem tohoto projektu je zvýšení zajímavosti této krásné lokality pro její návštěvníky a tím posílení rekreační a společenské funkce lesa.


22.8.2023 13:32:34 | přečteno 711x | jana.merunkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load