Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Oprava fasády na objektu márnice na „starém“ hřbitově

V roce 2019 začaly práce na opravě objektu márnice na „starém“ hřbitově, který se vlivem stáří a povětrnostních podmínek pomalu rozpadal. Právě v roce 2019 byla provedena oprava střechy a v roce následujícím byla vyměněna okna a dveře. Nové dubové výplně otvorů byly provedeny jako repliky výplní původních za použití dochovaného kování. Na obě akce byla poskytnuta finanční podpora z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina. Protože také fasáda márnice byla v havarijním stavu a na některých místech vnější omítka zcela chyběla, byla jako poslední etapa rekonstrukce navržena právě oprava fasády. Také na tuto akci získalo město příspěvek z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina. Práce na opravě fasády provedla firma WANDEL CZECH s. r. o. z Ledče s celkovými náklady ve výši 351 445 Kč a dotace z Fondu Vysočiny činila 100 tis. Kč. Oprava vnějších omítek byla dokončena v červnu letošního roku. Protože se jedná o objekt v památkové zóně města a zároveň o dominantní objekt v rámci hřbitova, který se promítá do dálkových pohledů, byly všechny výše uvedené práce konzultovány a odsouhlaseny zástupci památkové péče. Celkové náklady na opravu střechy, výplní otvorů a fasády nakonec činily 575 345 Kč a celková dotace z Fondu Vysočiny částku 211 500 Kč. Cílem oprav je zachování kulturně historické hodnoty historického jádra města, jako součásti životního prostředí a kulturního dědictví pro budoucí generace.

PODPORIL KV CMYK zakladni

Fotogalerie

Foto márnice I.jpg

Foto márnice I.jpg

 
Foto márnice II.jpg

Foto márnice II.jpg

 
 
10.7.2023 10:56:04 | přečteno 145x | jana.merunkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load