Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Oprava komunikace ul. Ke Stínadlům II. etapa

V první etapě byl opraven úsek této komunikace od budovy polikliniky ke křižovatce s ul. Marie Majerové a v etapě druhé bude opravena část od křižovatky s ul. Marie Majerové až do zatáčky nad garážemi. Na přelomu května a června proběhlo zadávací řízení na výběr dodavatele stavebních prací (v souladu s uzavřenou smlouvou o společném postupu zadavatelů Města Ledeč nad Sázavou a VaK Havlíčkův Brod, a. s.) a ve zjednodušeném podlimitním řízení podalo ekonomicky nejvýhodnější nabídku Sdružení dodavatelů EVOS - HYDRO + SWIETELSKY – Ledeč nad Sázavou, s nabídkovou cenou v celkové výši 10 150 694,71 Kč vč. DPH a zárukou za dílo jako celek v délce 120 měsíců. Byl vybrán jeden zhotovitel celé stavby a tento dne 21. 6. 2017 uzavřel dvě smlouvy o dílo, jednu s Městem Ledeč nad Sázavou a druhou s VaK Havlíčkův Brod, a. s.

V rámci prací bude provedena rekonstrukce vodovodních řadů a rekonstrukce kanalizace, kdy investorem těchto prací bude VaK Havlíčkův Brod, a. s. a následně bude provedena rekonstrukce místních komunikací, úprava povrchů stávajících chodníků, výstavba nových parkovišť (dílčích ploch) jako doplnění stávajících parkovišť, doplnění chodníku (novostavba) u vjezdu do MŠ a investorem těchto prací bude Město. Podíl Města činí 5 317 038,80 Kč vč. DPH a podíl VaKu činí 4 833 655,91 Kč vč. DPH.

Tyto práce sebou ponesou bohužel i poměrně rozsáhlá dopravní omezení, ačkoliv budou probíhat v jednotlivých etapách tak, aby mohla být zajištěna dopravní obslužnost sídliště. Tímto prosíme občany dotčeného území o trpělivost a pochopení, a to hlavně vzhledem k počtu parkovacích míst. Město se snažilo před zahájením této akce odkoupit soukromé pozemky nacházející se v těsné blízkosti sídliště, bohužel majitelé těchto pozemků s prodejem nesouhlasili a město nedisponuje jinými pozemky v okolí, kde by mohla být zřízena dočasná parkovací stání. Proto také tímto žádáme majitele garáží, aby je po dobu stavby co nejvíce využívali a maximálně se tak snížil počet zaparkovaných vozidel v předmětné lokalitě. Smluvně stanovený termín dokončení prací je 31. 10. 2017. -OdMI- 

20.9.2017 11:14:23 | přečteno 483x | petra.kalenska
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load