Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Oprava komunikace ul. Na Rámech

Vzhledem ke stavu komunikace a chodníků v ul. Na Rámech bylo rozhodnuto o jejich opravě a Zastupitelstvo města schválilo zařazení příslušných finančních prostředků na tuto opravu do rozpočtu Města pro rok 2018. Na základě zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací, byl vybrán zhotovitel, který podal nabídku ekonomicky nejvýhodnější a to společnost UNIMONT J. C. K. s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 4 056 880, 79 Kč bez DPH. V rámci oprav bude provedeno rozebrání dlažby chodníků, odstranění podloží chodníků, odstranění betonových a kamenných obrub, odstranění krytu z betonu a živice na komunikaci, odstranění podloží, zřízení uličních vpustí včetně napojení, násyp nového podloží včetně hutnění, osazení obrubníků kamenných a betonových, položení asfaltového betonu, postřik živičný spojovací, položení asfaltového betonu, obrusná vrstva, položení zámkové dlažby na chodníky. Práce budou zahájeny v měsíci červnu a dokončeny do 31. 7. 2018. Věříme, že oprava další komunikace a chodníků ve městě přispěje jednak ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a také ke spokojenosti obyvatel řešené lokality. -OdMI-

18.4.2018 13:26:25 | přečteno 461x | jana.merunkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load