Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Oprava křižovatky na Husově náměstí

V dubnu tohoto roku začne dlouho očekávaná rekonstrukce křižovatky na Husově náměstí u autobusového nádraží. Projektovou dokumentaci zpracovala firma Grebner, inženýrská a projektová kancelář spol. s r. o. Jedná se o společnou akci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Města Ledeč nad Sázavou a firmy Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Na základě veřejné zakázky se vítězným dodavatelem celé stavby stala firma STRABAG a. s., Odštěpný závod Morava, oblast Jih, Tovární 3, 620 00 Brno, IČ: 60838744. Město s touto firmou uzavřelo smlouvu o dílo „III01830, 01830a Ledeč n. S. – křižovatka s MK“, ve výši 8 451 300,66 Kč včetně DPH. Předmětem smlouvy pro Město Ledeč je oprava chodníků včetně úpravy pakovacích stání a vybudování nových chodníků v prostoru parčíku za bývalým domem dětí a mládeže, dále napojení pítka v tomto prostoru, rekonstrukce veřejného osvětlení, vybudování nové dešťové kanalizace, podíl na dopravně inženýrských opatřeních a vedlejší rozpočtové náklady stavby. Předmětem smlouvy s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkové organizace je celková rekonstrukce vlastní komunikace, podíl na dopravně inženýrských opatřeních a vedlejší rozpočtové náklady stavby. Předmětem smlouvy s firmou Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. je rekonstrukce vodovodu, podíl na dopravně inženýrských opatřeních a vedlejší rozpočtové náklady stavby. Termín realizace celého díla je dle smlouvy do 60 měsíců od předání staveniště, nejpozději však do 31. 10. 2018. O postupu prací či případných omezeních spojených s realizací stavby vás budeme průběžně informovat. -OdMI-

 

18.4.2018 13:30:28 | přečteno 654x | jana.merunkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load