Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Oznámení občanům – uzavření části komunikace v ul. Hrnčíře

Komunikace v ulici Hrnčíře bude od 23. 7. 2020 uzavřena v úseku od autobusového nádraží ke křižovatce s ul. Jaroslava Haška a to z důvodu její celkové rekonstrukce.  Umístění přechodného dopravního značení je k nahlédnutí ikona souboruzde.

Důvodem opravy je špatný technický stav této komunikace a to mj. v důsledku prudkých přívalových dešťových srážek, ke kterým došlo v srpnu loňského roku a které způsobily zvednutí hladiny zatrubněného drobného vodního toku, který se nachází pod částí této komunikace.  Korytem se valilo nepřeberné množství různého materiálu (kameny, větve, splavená ornice z polí atd.), který postupně způsobil úplné zanesení zatrubněné části tohoto potoku. Následně došlo tlakem vody k poškození samotného průtočného profilu vodního toku pod komunikací a k vážnému poškození části komunikace v délce cca 100 m.

Protože bylo možné požádat o dotaci v rámci dotačního titulu „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách“, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2019, byla tato žádost podána a komunikace byla opravena pouze provizorně, aby byl zajištěn plynulý provoz do doby, než dojde k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dotace na tuto akci byla Městu přiznána ve výši 4 382 828,00 Kč), bude vysoutěžen dodavatel stavebních prací a bude provedena kompletní rekonstrukce.

Práce na celkové opravě provede místní firma - Hradecká společnost s. r. o., která podala ve výběrovém řízení nabídku ekonomicky nejvýhodnější, a to s nabídkovou cenou ve výši 6 178 569,- Kč vč. DPH. Práce by měly být dokončeny nejpozději do konce měsíce října. O aktuálním průběhu akce budeme průběžně informovat na webových stránkách města.


20.7.2020 13:52:54 | přečteno 379x | jana.merunkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load