Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Plánovaná oprava úseku komunikace v ul. Ke Stínadlům dokončena

V rámci opravy komunikace došlo ve spolupráci se společností VaK HB a.s., k rekonstrukci vodovodu a kanalizace a následně ke kompletní opravě povrchu komunikace včetně přilehlých chodníků viz foto. Tato rekonstrukce si vyžádala náklady ve výši 5 388 522,- Kč vč. DPH. Termín realizace tohoto projektu byl smluvně stanoven do 31. 12. 2016. Za dřívější předání silnice, navíc před obdobím svátečně naladěného závěru roku a prázdnin, patří poděkování dodavateli prací - firmě Porr a. s. z Prahy – která prováděla práce na základě výběrového řízení. Zkrácením termínu plánované opravy úseku komunikace v ul. Ke Stínadlům o devět dnů, hojně využívané nejen občany ze „sídliště“, bylo umožněno dříve zrušit znepříjemňující dopravní omezení, trvající více než tři měsíce. Při převzetí díla byl zároveň vypracován soupis nedodělků nebránících v užívání díla, které budou dodavatelem odstraněny v závislosti na klimatických podmínkách, nejpozději však do 30. 4. 2017. Jedná se např. o vyčištění ploch využívaných v rámci stavby i samotné komunikace a uvedení do původního stavu, terénní úpravy včetně založení trávníku, vyrovnání nerovností komunikace a zasypání spár a doplnění odpadkových košů. Záruka je smluvně ošetřena na 5 let od 22. 12. 2016. U dokončených prací na jaře 2017 se záruka posouvá o dobu do dokončení nedodělků. 

Všem občanům města, kterým výše popsaná oprava komunikace způsobila potíže, děkujeme za trpělivost.  

 Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy 

11.1.2017 9:11:40 | přečteno 563x | jana.merunkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load