Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Pořizování nového územního plánu města Ledeč nad Sázavou

Město Ledeč nad Sázavou projednává v současnosti pořízení nového „Územního plánu Města Ledeč nad Sázavou“. Pokud se o této věci chcete dozvědět více, sledujte úřední desku Města Ledeč nad Sázavou a elektronickou adresu https://www.svetlans.cz/porizovani-noveho-uzemniho-planu/ds-1376/archiv=0&p1=1277. Tam se dozvíte, zda jsou Vaše pozemky součástí nově pořizovaného územního plánu a jak postupovat v případě nějakých nejasností.
Postup pořízení územního plánu je jednoznačně stanoven stavebním zákonem, zejména ustanoveními § 43 - §55, zákona. Jednotlivé fáze projednání se dále řídí zákonem č. 500/2004 Sb. (správním řádem). Veškeré fáze projednávání územního plánu jsou veřejné a jsou přístupné a zveřejněné na úředních deskách příslušných úřadů.
Aktuálně je návrh územního plánu Ledeč nad Sázavou ve fázi po společném jednání, které se konalo dne  21.5.2018 a nyní probíhá jeho vyhodnocování dle § 51, zákona.
V souladu se zněním § 51, odst. 1, stavebního zákona je vyhodnocení výsledků projednání návrhu výhradní kompetencí pořizovatele a určeného zastupitele našeho města.
Pořizovatelem nového územního plánu města Ledeč nad Sázavou je:
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, Náměstí Trčků z Lípy, Světlá nad Sázavou
Kontaktní osoby:
Ing. Vladimír Bárta, vedoucí odboru, tel.: 569 496 662, e-mail: barta@svetlans.cz
Ladislava Dittrichová, Dis., referentka (územní plánování), tel.: 569 496 653, e-mail: dittrichova@svetlans.cz

Veškeré dokumenty, které se týkají projednávaného územního plánu naleznete na elektronické adrese:  https://www.svetlans.cz/porizovani-noveho-uzemniho-planu/ds-1376/archiv=0&p1=1277

Určeným zastupitelem pro pořízení nového územního plánu města Ledeč nad Sázavou je:

Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Kontaktní osoba – určený zastupitel:

Ing. Zděnek Tůma, starosta města, tel.: 569 729512, e-mail: podatelna@ledecns.cz

Kontaktní osoby – další pracovníci, kteří odpovědí na případné Vaše dotazy a poskytnou metodickou pomoc:

Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, tel.: 569 729530, e-mail: podatelna@ledecns.cz

Tomáš Březík, vedoucí oddělení výstavby, Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, tel.: 569 729530, e-mail: podatelna@ledecns.cz

Na pořízení návrhu územního plánu pro společné jednání ve smyslu ust. § 43 a násl. stavebního zákona byla Městu poskytnuta dotace ve výši 118 000,- Kč (50% z uznatelných nákladů) z rozpočtu Kraje Vysočina. 

   

                                                                                  Ing. Břetislav Dvořák

                                                              vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

 

31.8.2018 11:18:00 | přečteno 726x | jana.merunkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load