Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Povinné třídění tuků a olejů

Ve Sbírce předpisů vyšla Vyhláška č. 210/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Cílem novely vyhlášky je zavedení celoročního sběru BRKO a dále právní úprava zavádí nově povinnost obce zajistit místa pro odkládání jedlých olejů a tuků. Vyhláška je platná od 1. ledna 2019, s výjimkou odděleného sběru olejů a tuků. Tato povinnost bude v platnosti o rok později, tedy 1. ledna 2020.

Jak to funguje v našem městě Ledeč nad Sázavou?  Legislativa od roku 2015 obcím uložila zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) alespoň v období od 1. dubna do 31. října. Výše zmíněná novelizace vyhlášky ze září 2018 tuto povinnost rozšířila na celý rok, povinnost však letos neplatí hned zkraje ledna, ale až od 1. dubna 2019. V našem městě je celoroční sběr BRKO zajišťován již více než 5 let a dostatečný počet sběrných kontejnerů je rozmístěn po celé aglomeraci pravidelně. Naši občané se naučili využívat této možnosti a produkce vytříděného biologického odpadu roste.

Jak je to s odkládáním jedlých olejů a tuků v našem městě? Původně zákon předpokládal, že sběr olejů bude povinný již od 1. ledna 2019. Ani tento termín by naše město negativně nepřekvapil. Již tři roky mohou občané našeho města odložit jedlé oleje a tuky na Sběrném dvoře v Pivovarské ulici. Lidé mohli a mohou použité oleje umístit do uzavíratelných  PET lahví a vložit do sběrné nádoby, znamená to tedy, olej v nádobě donést do sběrného dvora. Tato možnost stále trvá!

Podle dostupných informací probíhá sběr jedlých olejů zhruba v desetině obcí v Česku. Jsme hrdí na to, že i naše město již několik let mezi tyto obce patří. Použité kuchyňské oleje jsou cennou surovinou. Pokud se vhodně separují, je zde velká škála možností, jak tuto energii využít například ve výrobě biopaliv. V Česku máme pro zpracování těchto odpadů dobré zázemí také v podobě bioplynových stanic, které z odpadů dokáží vyrobit elektřinu a teplo nebo biometan – obnovitelný zemní plyn.

Můžeme se ještě skoro rok připravovat na novou povinnost, jak ještě lépe zajistit oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků od občanů. Zda ji budeme nadále zajišťovat pouze ve sběrném dvoře, případně rozmístěním separačních nádob určených výhradně pro jedlé oleje (podobných jaké známe pro plasty, papír či nápojové obaly). Nádoby by pak byly k dispozici, na již známých místech, společně s dalšími kontejnery na tříděný odpad. Dnes již není důvod, aby tyto odpady skončily v kanalizaci, kde způsobují zbytečné škody.

Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí OVŽP

4.2.2019 14:24:24 | přečteno 654x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load