Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Přírodní zahrada v Ledči nad Sázavou

V říjnu 2013 byl na území našeho města ukončen zajímavý projekt, který podpořil  Kraj Vysočina – Fond Vysočiny. Návštěvník přírodní zahradu může navštívit při své procházce, je umístěna 1 km jihovýchodně od centra našeho města a leží při výletní a turistické cestě do známé Foglarovy Zlaté zátoky. Kdo očekává, že uvidí na ploše cca 4.000 m2 krásně posekaný „anglický trávník“ bude zklamán. V žádném případě nebude zklamán ten, který již navštívil podobnou přírodní zahradu a ví, že v přírodních zahradách je kladen důraz na napodobení původního biotopu a na maximální podporu přirozených dějů.

Ve výše uvedených souvislostech uvádím charakteristiku přírodní zahrady tak, jak ji definovala projektantka celého díla paní  Ing.Markéta Majorová DIS.: „Přírodní zahrada je komponovaná zahradní úprava, která si za svůj vzor bere skutečná přírodní stanoviště a svým vzhledem a funkcí se pokouší těmto stanovištím přiblížit. Je založena na vědomém respektu k přírodě, snaze o snížení poškozování životního prostředí“. Z tohoto důvodu bude v budoucnosti rozsah zásahů omezen jen na ty nejnutnější, což v praxi například znamená, že sečení lokality bude probíhat pouze 2x ročně a to z důvodu vykvetení dosetých druhově bohatě zastoupených rostlin. Proto jsou v přírodní zahradě vytvořena různá prostředí vyhovující odlišným společenstvem.  Jedná se „divoký kout“, ve kterém naleznete uložené zbytky ze stříhání keřů, listí i staré dříví. Mohou dokonce růst v těchto místech ruderální rostliny – kopřivy, lopuch i bršlice, které slouží jako potravní základna pro různé druhy hmyzu.  Některá místa jsou dokonce záměrně ponechána jako neupravený „divoký porost“, kterým je v dané lokalitě habřina. Existuje zde i mimořádná stanoviště. Jedním z těchto stanovišť je „LOGEERY -  dřevěné broukoviště“, v našem případě jej tvoří několik klád z listnatých stromů, volně ležících na zemi, umístěných nedaleko rašeliniště. Slouží jako náhradní, člověkem vytvořený biotop pro vzácné druhy bezobratlých živočichů. Dalším stanovištěm je „ještěrkoviště“, což je uměle vytvořený biotop na osluněném místě, který poslouží ještěrkám a hadům jako úkryt, je poskládán z kamenů.  V tomto článků není možné detailně popisovat jednotlivá stanoviště a všechny přínosy přírodní zahrady. Ve vstupu do zahrady je umístěna informační tabule, na které si každý návštěvník může přečíst daleko více.

Rekreační účel zahrady je podtržen umístěním ohniště v srdci samotné zahrady, kde je možné posedět a opéci špekáčky. V zahradě bylo vysázeno několik desítek vzrostlých stromů a stovky keřů a rostlin tak, aby dotvářely vzhled zahrady. Přírodní zahrada v Ledči nad Sázavou byla certifikována dne 27. 9. 2013 a následně byla zařazena do projektu Přírodní zahrady bez hranic v rámci programu Evropské územní spolupráce, který české a rakouské organizace realizovaly v letech 2009-2012. Kraj Vysočina – Fond Vysočiny, který celou akci podpořil, provedl závěrečnou kontrolu dokončeného díla dne 1. 11. 2013 a konstatoval, že: „Ověřením fyzické realizace projektu a všech předložených dokladů souvisejících s projektem nebyly zjištěny nedostatky“. Všem návštěvníkům přejeme příjemný zážitek a dobrý pocit z návštěvy tohoto dosud neobjeveného koutu našeho města.

Ing. Břetislav Dvořák – vedoucí odboru OVŽP

logo

Fotogalerie

IMG 5802

IMG 5802

 
IMG 5780

IMG 5780

 
IMG 5776

IMG 5776

 
IMG 5778

IMG 5778

 
IMG 5779

IMG 5779

 
 
15.11.2013 9:07:20 | přečteno 2252x | andrea.rajdlova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load