Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou

K 30.11.2014 byly dle smlouvy o dílo s realizační firmou H-REKULTIVACE, a.s. ukončeny práce v rámci projektu „Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou“. Tento záměr se Město snažilo zrealizovat už v roce 2004, ale nepodařilo se získat finanční prostředky. Dotace byla přiznána až v roce 2012. Projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 – Regenerace urbanizované krajiny.

Celkové uznatelné náklady na akci: 

5 635 893,- Kč

Příspěvek z fondu Evropské unie: 

3 945 125,- Kč

Příspěvek SFŽP nebo státního rozpočtu: 

281 795,- Kč

Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 

1 408 973,-  Kč

Práce byly dle smlouvy ukončeny, pracovníky firmy však budeme ještě v první polovině roku 2015 i nadále na předmětných lokalitách potkávat v rámci záruky o dílo a z důvodu reklamace některých provedených prací. Jedná se zejména o výměnu neprosperujících a suchých stromů, dále o výměnu některých rostlin v záhonech s ohledem na jejich malou velikost a také o doplnění chybějících rostlin. V neposlední řadě bude také ještě znovu provedeno odplevelení některých travnatých ploch a úprava nově vysetých a obnovených trávníků.

I přes komplikace, které daný projekt provázely v průběhu jeho realizace, pevně věříme, že tento projekt bude pro občany v budoucnu přínosem a také dobrou vizitkou našeho města. Doba udržitelnosti projektu je 10 let a před námi je zajistit kvalitní odbornou péči na toto i následující období, aby vynaložené finanční prostředky splnily svůj účel.

Oddělení ŽP

Banner OPZP FS ERDF CMYK

30.1.2015 9:27:44 | přečteno 947x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load