Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Regenerace zeleně

Dne 13.1.2014 opět nastoupili zaměstnanci firmy H-Rekultivace, aby pokračovali v plánovaných pracích v rámci akce „Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou“.

V průběhu ledna a února bude provedeno kácení plánovaných dřevin dle projektové dokumentace  a následně budou prováděny také zmlazovací  a hlavové řezy na předem daných dřevinách. Kácení bude prováděno na jednotlivých lokalitách v tomto pořadí:

  1. č.9 Plácky
  2. č.13 J.Haška
  3. č.15 Koželská
  4. č.2 Stínadla
  5. č.1 Rámy
  6. č.3 St. hřbitov
  7. č.4 Nov. hřbitov
  8. č.8 Svah pod žel. zast.

Pozn.: (v odůvodněných případech může dojít k odchýlení od harmonogramu)

Na závěr bychom se ještě chtěli vyjádřit k dotazům týkajících se kácení jehličnatých dřevin v lokalitě Plácky. Toto kácení bylo dlouhodobě plánováno na základě opakujících se stížností s průjezdností velkých nákladních automobilů do přilehlých firem a také s ohledem na bezpečnost silničního provozu, kde dané dřeviny značně omezovaly výhledové podmínky do křižovatky. Dalším důvodem ke kácení byl také jejich zdravotní stav a potencionální riziko ohrožení občanů trestnou činností, kdy hustý zápoj dřevin mohl být úkrytem. V neposlední řadě bylo ke kácení přistoupeno také z hlediska estetického, jelikož se daná lokalita nachází na okraji města a měla by působit jako reprezentativní prostor k uvítání návštěvníků našeho města. Daná lokalita bude samozřejmě osázena novými dřevinami, vhodnými do intravilánu města.

Další informace naleznete ve dříve zveřejněných článcích: 21.10.201329.8.2013.

Oddělení ŽP

16.1.2014 7:58:28 | přečteno 1508x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load