Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Háji

Čistírna odpadních vod, která slouží k likvidaci odpadních vod z areálu LDN Nemocnice Háj a Domova Háj, již nesplňovala podmínky pro vypouštění odpadních vod (částečná rekonstrukce proběhla v roce 2002) a dle Rozhodnutí MěÚ Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 16. 7. 2013 byla platnost povolení k nakládání s vodami vydána na časově omezenou dobu a to do 31. 7. 2018. Do této doby je vlastník ČOV (Město Ledeč nad Sázavou) povinen zajistit její rekonstrukci nebo výměnu. Prvním krokem k zajištění odpovídající rekonstrukce bylo zpracování projektové dokumentace. Zpracovatelem projektové dokumentace byla společnost AQUATEST a. s., Praha a součástí zpracování PD bylo rovněž zajištění vydání příslušného stavebního povolení. Následně bylo provedeno zadávací řízení na výběr dodavatel stavebních prací, na jehož základě byl vybrán zhotovitel, který podal nabídku ekonomicky nejvýhodnější a to společnost UNIMONT J. C. K. s. r. o. s nabídkovou cenou ve výši 3 887 137,41 Kč bez DPH a zárukou za dílo jak celek v délce 60 měsíců. Dle uzavřené smlouvy o dílo byly práce zahájeny 1. 3. 2018 a budou dokončeny do 30. 6. 2018. Jak již bylo uvedeno výše předmětná ČOV slouží k likvidaci odpadních vod jak z areálu LDN Nemocnice Háj, tak z Domova Háj, proto v současné době probíhají jednání se zástupci společnosti Vysočinské nemocnice s. r. o. (provozovatel LDN) a zástupci Kraje Vysočina (zřizovatel Domova Háj) o spolufinancování rekonstrukce ČOV. -OdMI-

18.4.2018 13:24:18 | přečteno 390x | jana.merunkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load