Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Rekonstrukce železničního mostu přes silnici II/150 na Havlíčkův Brod

Stávající železniční most v Ledči nad Sázavou (viz foto) tvoří výraznou směrovou i výškovou překážku na silnici druhé třídy II/150 směřující do Havlíčkova Brodu. Vozidla jsou zde nucena při průjezdu mostním otvorem často i zastavit a projíždět téměř „krokem“. Volná výška pod mostem je pouze 4,05 m, volná šířka 6,03 m. Mostní otvor nevyhovuje parametrům silnice kategorie S 7,5.

Stávající nosná konstrukce i spodní stavba jsou ve špatném technickém stavu. Konstrukce je zkorodovaná, spodní stavba popraskaná a poznamenaná průsaky vody. Kolej je umístěna na mostnicích, upevněných přímo k hlavním nosníkům nosné konstrukce.

Nová mostní konstrukce - včetně nové spodní stavby - je navržena v takových dimenzích, aby umožnila plánované rozšíření překračované silnice na její kategorijní šířku směrem doprava. Založení nové spodní stavby je navrženo v takové hloubce, aby umožnilo snížení nivelety překračované komunikace až na kategorijní výšku pro silnici II. třídy. Uložení koleje na mostě je nově navrženo v kolejovém loži.

Základní údaje stávajícího mostu / nového mostu:

  • Druh nosné konstrukce:  plnostěnná ocelová konstrukce bez mostovky, nýtovaná / ocelová konstrukce s dolní mostovkou, uložená na ložiscích
  • Rozpětí nosné konstrukce: 7,60 m / 16,70 m
  • Délka přemostění: 6,80 m / 15,20 m
  • Volná výška pod mostem: 4,05 m / stavební připravenost až na 4,95 m
  • Úhel křížení s přemosťovanou překážkou: 60 ° / 60 °
  • Šířka mostu: 4,51 m / 6,35 m
  • Uložení koleje: na mostnicích, uložených na hlavních nosnících v kolejovém loži
  • Spodní stavba: kamenná, plošně založená / železobetonová, plošně založená

Závěrem to nejdůležitější, a to informace o časovém harmonogramu prací.

Rekonstrukce železničního mostu bude prováděna Správou železničních dopravních cest, s.p. (SŽDC) a opravy silnice II/150 proběhnou ve spolupráci Kraje Vysočina s Městem Ledeč nad Sázavou.

Naší snahou i snahou Kraje Vysočina bylo docílit souběhu prováděných prací a zkrátit časový termín uzavírky silnice II/150, významného průjezdu směrem na Havlíčkův Brod, která bude muset být řešena znepříjemňující objízdnou trasou.

Na základě společného jednání ohledně plánované rekonstrukce však bylo SŽDC konstatováno, že z hlediska technologie oprav železničního mostu nelze provádět obě stavby současně. Pro umístění kovové konstrukce mostu je bezpodmínečně nutné bezprašné prostředí a zároveň prostor pod mostem nelze z hlediska bezpečnosti práce užívat během jeho výstavby. Z tohoto důvodu by stavební úpravy a rekonstrukce silnice musely být prováděny až po zhotovení mostu, což není z časového hlediska pro rok 2016 reálné. Předpokládaná doba výstavby je totiž u železničního mostu 4 měsíce a u silnice 3 – 4 měsíce. Na základě jednání se SŽDC bylo oznámeno, že příprava stavby proběhne začátkem června 2016 a zahájení stavebních prací na rekonstrukci mostu předpokládají zahájit 1.7.2016.

Z výše uvedených důvodů bylo dohodnuto, že reálným řešením je rozdělení staveb na dvě samostatné akce, které budou provedeny postupně. V roce 2016 proběhne rekonstrukce železničního mostu SŽDC a následně v roce 2017 stavební úpravy a rekonstrukce silnice II/150 Krajem Vysočina.

Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

Most Ledec pohled zprava, obrázek se otevře v novém okně

10.1.2016 16:40:08 | přečteno 2756x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load