Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Restaurování a celková obnova Mariánského sloupu na Husově náměstí – dokončení I. etapy obnovy

Sousoší pochází z roku 1770 a jeho autorem je mistr Jakub Teplý z Pardubic. Na žulovém čtyřhranném podstavci jsou uprostřed latinská chvalořečení Panně Marii a na čtyřech stranách stojí sochy českých patronů – sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Uprostřed se zvedá sloup s oblaky a andílky, který je ukončen sochou Panny Marie. Protože poslední restaurátorský zákrok byl proveden v roce 1988, bylo sousoší značně poškozeno, zaneseno sedimenty a žulové části sloupu, které budou předmětem druhé etapy restaurování, jsou téměř v havarijním stavu. V rámci realizace I. etapy obnovy bylo provedeno restaurování vrcholové sochy Panny Marie, obláčkového sloupu s anděly, sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána, sv. Václava a sv. Vojtěcha. V rámci prací bylo provedeno předzpevnění povrchu (lokální zpevnění poškozených partií, konsolidace dochovaných fragmentů nátěrů), očištění soch a sloupu (očištění od biologického nárůstu, sádrovcových krust, prachových depozit), revize dochovaných sekundárních doplňků (postupné sejmutí tvarově a materiálově nevyhovujících mladších doplňků), zpevnění a injektování (zpevnění poškozených míst, injektování prasklin, konsolidace navětralého povrchu), tmelení nedochovaných částí a defektů (doplnění ve hmotě poškozených částí tmelem imitujícím vzhled, strukturu a barevnost originálu), závěrečná povrchová úprava (biocidní ošetření, hydrofobizace horizontálních partií, celoplošné povrchové úpravy nátěrem vápenného charakteru v odstínu připomínající kámen) a nakonec zhotovení chybějících kovových atributů soch dle dochovaných archivních podkladů (svatozář – 12 hvězd, svatozář 5 hvězd, 1 x berla, 2 x žerď + 2 x hrot praporu, křížek) včetně zlacení plátkovým zlatem a jejich lehké upevnění tak, aby při poškození vandaly neutrpěly kamenné části originálu. Všechny práce byly provedeny v souladu s vydaným závazným stanoviskem orgánu památkové péče a průběžně kontrolovány pracovníkem Národního památkového ústavu v Telči. Práce na I. etapě byly dokončeny dne 9. 11. 2016. Zahájení realizace II. etapy obnovy je plánováno na jaro roku 2017.  Ve II. etapě bude řešeno restaurování všech žulových částí památky. Veškeré práce provedl restaurátor p. Daniel Chadim, BcA, který byl vybrán na základě provedeného poptávkového řízení. Celkové náklady obnovy činí 1 073 875,- Kč vč. DPH (I. etapa – 820 985,- Kč, II. etapa 252 890,- Kč).  Na realizaci I. etapy obnovy této kulturní památky byla městu poskytnuta dotace z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 42% z celkových uznatelných nákladů projektu, na realizaci etapy druhé bude podána žádost o dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina v roce příštím. Tímto bychom chtěli požádat občany města, aby se k této kulturní památce chovali zodpovědně a úmyslně ji nepoškozovali, aby mohla být zachována pro budoucí generace! –OdMI-

Fotogalerie

sloup 1

sloup 1

 
sloup 2

sloup 2

 
sloup 4

sloup 4

 
sloup 5

sloup 5

 
sloup 3

sloup 3

 
sloup 6

sloup 6

 
 
1.12.2016 7:20:24 | přečteno 553x | jana.merunkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load