Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Restaurování a celková obnova Mariánského sloupu na Husově náměstí

Mariánský sloup pochází z roku 1770 a jeho autorem je mistr Jakub Teplý z Pardubic. Na žulovém čtyřhranném podstavci jsou uprostřed latinská chvalořečení Panně Marii a na čtyřech stranách stojí sochy českých patronů – sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Uprostřed se zvedá sloup s oblaky a andílky, který je ukončen sochou Panny Marie. Poslední restaurátorský zákrok byl proveden v roce 1988 a sousoší je v současné době značně poškozeno, zaneseno sedimenty, žulové části sloupu jsou v téměř havarijním stavu, projevuje se dlouhodobá absence odborného restaurátorského ošetření. Navržena je celková obnova a restaurování celé památky s důrazem na důkladnou penetraci pískovcové arkózy. Protože se jedná o nemovitou kulturní památku, je obnova navržena v souladu se závazným stanoviskem příslušeného orgánu státní památkové péče. Práce budou provedeny ve dvou etapách, kdy zahájení realizace I. etapy je plánována v létě 2016 a dokončení do 10. 11. 2016. Předpokládaná realizace II. etapy je plánována na rok 2017 a to i s ohledem na finanční možnosti města. I. etapa řeší restaurování všech pěti soch a restaurování zdobného pylonu. Ve II. etapě bude řešeno restaurování všech žulových částí památky. Na základě poptávkové řízení byl vybrán realizátor obnovy – restaurátor p. Daniel Chadim, BcA. Celkové náklady obnovy by, dle uzavřené smlouvy o dílo, měly činit 1 073 875,- Kč vč. DPH (I. etapa – 820 985,- Kč, II. etapa 252 890,- Kč).  Na realizaci I. etapy obnovy této kulturní památky byla městu poskytnuta dotace z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 42% z celkových uznatelných nákladů projektu, na etapu druhou bychom chtěli požádat o dotaci v roce příštím. Tímto bychom chtěli požádat občany města o respektování zákazu vstupu na staveniště po celou dobu restaurování této památky! –OdMI- 

18.7.2016 15:24:37 | přečteno 689x | jana.merunkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load