Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Škola v novém kabátě

logo opžp

Po úspěšném dokončení zateplení MŠ Družstevní a MŠ Stínadla, které proběhlo v minulém roce s přispěním z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, letos úspěšně proběhla další „zateplovací akce“, tentokrát základní školy Nádražní. Příprava tohoto rozsáhlého projektu trvala několik let.  Již v průběhu roku 2011 proběhly práce na projektové dokumentaci a po její úpravě v roce 2013, byla v únoru 2014 zpracována a podána žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí na podporu této akce pod názvem „Stavební úpravy (zateplení obálky budov) - ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou“ a město dotaci na podporu tohoto projektu získalo. Následně se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, kdy nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podala firma AGOS stavební a. s.  Pelhřimov ve výši 16 856 391 Kč  včetně DPH. K zahájení prací došlo v měsíci březnu tohoto roku, kdy nejprve došlo k zaměření výplní otvorů. Samotné stavební práce započaly na budově tělocvičny, následovala budova jídelny, kde práce probíhaly zejména v období letních prázdnin tak, aby byla co nejméně omezena výuka, dále pak přišly na řadu oba pavilony a na začátku prosince proběhly práce dokončovací. Dokončená stavba byla zhotovitelem předána dne 11. 12. 2015 bez vad a nedodělků. V rámci stavby bylo provedeno zateplení obvodového pláště objektu, výměna výplní otvorů a související opravy a terénní úpravy plochy přilehlé k objektu. Na závěr byla řešena, stejně jako u mateřských škol, barevnost fasády. Projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie (z Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS). Výše podpory dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace činila celkem 6 887 423,70 Kč (6 504 789,05 Kč dotace FS, 382 634,65 Kč dotace SFŽP) tzn. 90% způsobilých výdajů, které činily 7 652 693,- Kč. Věříme, že uživatelé ocení nejen úsporu energie a její pozitivní dopad nejen finanční, ale i ekologický, ale také zajímavé barevné provedení, které snad potěší nejen žáky školy. Nakonec posuďte sami, fotografie před i po úpravách jsou k nahlédnutí ve fotogalerii. – OdMI - 

Fotogalerie

ZŠ 1

ZŠ 1

 
ZŠ 2

ZŠ 2

 
ZŠ 3

ZŠ 3

 
ZŠ 4

ZŠ 4

 
ZŠ 5

ZŠ 5

 
ZŠ 6

ZŠ 6

 
ZŠ 7

ZŠ 7

 
ZŠ 8

ZŠ 8

 
ZŠ 9

ZŠ 9

 
ZŠ 10

ZŠ 10

 
ZŠ 11

ZŠ 11

 
ZŠ 13

ZŠ 13

 
ZŠ 14

ZŠ 14

 
ZŠ 15

ZŠ 15

 
 
16.12.2015 10:53:40 | přečteno 964x | jana.merunkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load