Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Snížení energetické náročnosti Střediska volného času Barborka 790, 584 01 Ledeč nad Sázavou

V prosinci 2016 byla žádost o dotaci podána a v červnu 2017 obdrželo Město Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 40% způsobilých výdajů projektu, které činí cca 60% celkových nákladů projektu.  Práce provede firma TOMIreko, s. r. o. z Třebíče, která v rámci zjednodušeného podlimitního řízení, vyhlášeného na výběr dodavatele stavebních prací, podala nabídku ekonomicky nejvýhodnější a to s cenou ve výši 5 748 523,- Kč včetně DPH a zárukou za dílo jako celek v délce 96 měsíců.  Práce byly zahájeny 9. 10. 2017 a bude provedeno zateplení obvodových stěn, ploché střechy, podlahy nad vytápěným prostorem, střechy, zádveří a budou vyměněna stávající okna a dveře včetně luxferů.  Nejprve proběhne výměna výplní otvorů v celém objektu, kdy tyto práce by měly být dokončeny do 30. 3. 2018 a celé dílo bude kompletně dokončeno a předáno do 31. 10. 2018. Věříme, že uživatelé objektu ocení úsporu energie a její pozitivní dopad finanční i ekologický.  

logo I           logo II 

24.10.2017 9:40:35 | přečteno 374x | jana.merunkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load