Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Údržba pozemků a sousedské vztahy

Sousedské vztahy jsou někdy složité. Padá vám ze stromů od sousedů listí na zahradu? Vadí vám jeho vzrostlé keře, které stíní zahrádce, která je nedaleko od společného plotu (rozhrady)? Bojíte se, že velké stromy při silných poryvech spadnou na váš dům? Vadí nám sousedova nepokosená zahrada? Jakým způsobem tyto neshody řeší legislativa?  Vůbec není pravdou, že si na svém pozemku můžeme dělat to, co se nám zlíbí. Na spoustu těchto otázek nám dokáže odpovědět  Občanský zákoník (zák.č.89/2012 Sb.) , který upravuje oblast sousedský práv v ustanoveních § 1013-1023 NOZ. Tato úprava se vztahuje výslovně k vlastnictví pozemku.

Pro stromy v blízkosti společných hranic pozemků různých vlastníků platí zvláštní režim, kdy upravuje problematiku:

· odstranění přesahujících větví a kořenů sousedním vlastníkem. Soused musí souseda nejprve vyzvat, aby přerůstající části odstranil, teprve pokud tak neučiní, má vlastník sousedního pozemků právo odstranit převisy a porosty sám. To však jen v případě, že sousedův strom skutečně vadí (např. stíní do oken). Soused může dokonce požadovat, má-li pro to vážný důvod, zasáhnout preventivně a požadovat odstranění stromu.

· omezení výsadby stromů u hranice pozemků. Některé stromy mohou představovat pro sousední nemovitost potencionální nebezpečí. „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle plné výšky 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.“ Toto nelze použít, jeli na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu.

Pro vše co může rušit a vadit platí:

· sousedská práva, která omezují výkon individuálních vlastnických práv. Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise)vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) vmíře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Může se například jednat i o vnikání zvířat na cizí pozemek. Speciálním zákonem je pak například upraven chov zvířat a pěstování rostlin.

· u spadaného listí ze stromů platí  - vmíře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.

· plody spadané ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku.

· nesekaná tráva a plevel po celý rok – pozemek je třeba udržovat v takovém stavu, aby nedocházelo k obtěžování majitelů sousedních pozemků (viz. výše - imise). Dále zde platí, že majitel zapleveleného pozemku má povinnost odstraňovat plevely, což je stanoveno v zákoně o rostlinolékařské péči ( §3 zákona č.326/2004 Sb.) Za neudržování pozemků může obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit pokutu. 

Abychom se vyvarovali případným nepříjemnostem, musíme své pozemky udržovat v řádném stavu, nesmíme v žádném případě nad míru přiměřenou závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. Ten kdo je rušen, se může u soudu domáhat zákazu činnosti, která jej obtěžuje. Je-li žaloba důvodná, soud nařídí sousedovi, aby se zdržel protiprávních zásahů do žalobcova vlastnictví.

-odbor výstavby a životního prostředí-

22.11.2016 7:05:09 | přečteno 2649x | bretislav.dvorak
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load