Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Vyjádření Města

Vzhledem k rozsáhlé mediální kampani týkající se projektu „regenerace zeleně“, považujeme za nutné zveřejnit některá důležitá fakta, která jsou snadno ověřitelná a doložitelná na Městském úřadě v Ledči nad Sázavou.

 1. Není pravda, že stromy, keře a trávníky nahradí ve většině případů mulčovací kůra. Ta je použita pouze na předzahrádkách domů a dělících plochách na komunikacích.Nutno zdůraznit, že mulčování keřových skupin ihned po výsadbě a jeho pravidelná kontrola a doplňování je jedna z nejdůležitějších součástí povýsadbové péče. Mulčování zabraňuje prorůstání plevele a v neposlední řadě také udržuje v záhoně vlhkost, která je pro rostliny velmi důležitá. Pravdou je to, že je často vyhrabána na přilehlé chodníky a znečištěna různými odpadky. Tento problém však nevzniká díky použití mulčovací kůry, ale je následkem bezohledných a nedisciplinovaných majitelů psů a jednotlivých občanů. Každý máme svá práva, ale také povinnosti, na které mnozí rádi zapomínají.
 2. Před zahájením nových výsadeb na jednotlivých předzahrádkách jsou vždy občané v předstihu informováni, vylepením informačních cedulí na jednotlivé vchody domů. Je zde uvedena informace o zahájení prací, upozornění na možnost přesazení odstraňovaných rostlin na soukromý pozemek a zveřejněny kontakty pro další dotazy a připomínky. Některé perspektivní rostliny na předzahrádkách jsou také v rámci regenerace dle projektové dokumentace zachovány a zakomponovány do nových výsadeb.
 3. V současné době je udržován pouze zlomek předzahrádek, většina jich je neudržovaných. V rámci udržitelnosti projektu se o tyto předzahrádky bude po dokončení celé akce starat město, které do současné doby většinu předzahrádek udržovalo 3x – 4x  ročně sekáním. Jednou týdně jsou již osázené plochy kontrolovány pověřenými zaměstnanci úřadu s tím, že kůra vyhrabaná mimo plochy záhonů je zpět nahrabána k rostlinám.
 4. Co se týče neadekvátního kácení dřevin a opomenutí náhradní výsadby, předkládáme následující tabulku:
   Porovnání kácení vs. výsadba
  Lokalita Pokácené stromy (ks) Nově vysazené stromy/ keře (ks)
  1. Sídliště Rámy 66 61/5483
  2. Sídliště Stínadla 41 57/5587
  3. Starý hřbitov 31 0
  4. Nový hřbitov 35 9/864
  5. Park Josefa Toufara 0 0
  6. Park Náměstí Svobody 4 4/182
  7. Pomník Šeptouchov 1 5/307
  8. Svah pod železniční zastávkou – Horní Ledeč 1 0/2268
  9. Plácky 54 40/685
  10. Zimní stadion 0 0/822
  11. ZŠ Nádražní 28 2/1297
  12. ZŠ Komenského 7 10/382
  13. Ulice J. Haška 19 22/2155
  14. Lipová alej Nádražní 0 0
  15. Koželská 1 7
  Celkem 288 217/20032
  20249
  Pozn.:
  Počet kácených dřevin je zavádějící, protože některé stromy jsou vícekmeny a každý tento kmen je dle ceníku započítán jako samostatná dřevina ke kácení. Téměř polovinu z kácených dřevin tvoří zeravy. Na základě podnětů občanů a také upozornění arboristů na špatný zdravotní stav některých ošetřovaných dřevin bylo po odsouhlasení dozorujícím orgánem (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky) ještě povoleno kácení dalších 15 dřevin, které byly nějak poškozeny či napadeny dřevokaznými houbami. Tyto dřeviny budou také v rámci regenerace plnohodnotně nahrazeny adekvátními dřevinami.
 5. Na závěr bychom se ještě chtěli vyjádřit k šíření informací ohledně neoprávněného kácení 40 stromů na lokalitách Plácky a Haškovka. Kácení proběhlo zcela v souladu se schválenou projektovou dokumentací a bylo také schváleno dotčenými orgány státní správy. Pravdou je, že se v polovině loňského roku změnila legislativa ohledně kácení dřevin, ale projekt byl schvalován jako celek v rámci tehdejších platných právních předpisů a patřičná povolení byla v rámci žádosti řádně doložena jako nezbytná příloha žádosti o dotaci. Město i realizační firma tudíž postupovali v dobré víře, že vše je řádně povoleno. Zveřejněné informace byly vytrženy z kontrolního protokolu ČIŽP, která v dané věci pravděpodobně zahájí řízení, jehož výsledek nelze v dané chvíli předvídat.
Petr Vaněk, starosta
4.2.2014 15:43:45 | přečteno 1632x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load