Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Výstavba a rekonstrukce chodníku v ul. Habrecká

Město Ledeč nad Sázavou plánuje v roce 2018 realizovat výstavbu nového chodníku a rekonstrukci stávajícího chodníku podél silnice č. II/339 – ul. Habrecká v úseku od budovy polikliniky ke křižovatce s ul. Na Sibiři. V rámci projektu bude vybudován nový chodník v délce 143 m (včetně rekonstruovaného úseku, jehož délka bude 30 m) z povrchu ze zámkové dlažby. Chodník bude řešen v souladu se zásadami řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (bezbariérový přístup, vodící linie, v místě snížených obrub slepecké tvarovky). Předpoklad zahájení prací – léto 2018. Náklady na vypracování příslušné projektové dokumentace činily 42 350 Kč vč. DPH. Na realizaci tohoto projektu bude podána žádost o dotaci v rámci 2. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „2. výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – DOPRAVA“ VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“. Výše dotace je 95 %, 5 % je spolufinancování žadatele a min. výše dotace 200 tis. Kč, max. výše 1,5 mil. Kč. Realizace akce je plánována bez ohledu na získání příspěvku z výše uvedeného dotačního titulu. –OdMI- 

14.11.2017 12:42:53 | přečteno 419x | jana.merunkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load