Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2012-2013 ZŠ Ledeč nad Sázavou

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2012-2013 ZŠ Ledeč nad Sázavou se uskuteční 27.1. a 28.1.2012 v budově školy v Komenského ulici, /27.1. v době od 14 do 17 hodin, 28.1. v době od 8 do 11 hodin/. Do Základní školy Ledeč nad Sázavou se zapisují děti z Ledče nad Sázavou a z těchto obcí: Vrbka, Habrek, Obrvaň, Souboř, Hamry, Ostrov, Hradec, Horní Hradec, Kozlov, Olešná, Leština, Sychrov, Sačany, Kříže, Bělá, Jedlá, Dobrá Voda, Chřenovice, Trpišovice, Koňkovice, Rejčkov a přilehlé osady, Kouty, Bojiště, Veliká, Vilémovice, Pavlov, Bohumilice, Sechov, Přemilovsko, Číhošť, Hlohov, Prosíčka, Nezdín a Kamenná Lhota.

Do 1.ročníku Základní školy v Ledči nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod může být přijat i žák z jiných než výše uvedených obcí. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, k zápisu je třeba rodný list dítěte a občanský průkaz zákonných zástupců dítěte.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Součástí školy je školní družina, provoz je ráno od 6.15 hodin a odpoledne do 16.45 hodin. V činnosti ŠD je široká nabídka kroužků: atletika, gymnastika, míčové hry, bruslení, turistika, divadelní, taneční a výtvarný kroužek, anglický jazyk a počítače. V průběhu roku se mohou děti také zúčastnit zajímavých výletů například do divadla, do ZOO a do plaveckého bazénu.

Všichni pedagogičtí pracovníci naší školy se už moc těší na nové žáky.

Mgr. Petra Vágnerová, ředitelka ZŠ
21.12.2011 8:35:05 | přečteno 2049x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load