Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Zápis dětí do MŠ

Rodiče (nebo jiní zákonní zástupci), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1. září 2014 - 2015 do naší mateřské školy, vyplní před termínem zápisu žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (ke stažení na webových stránkách mateřské školy), zajistí potvrzení žádosti dětským lékařem, který má dítě v péči a v době zápisu ji osobně donesou do mateřské školy, kde dostanou evidenční číslo své žádosti.
Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli.
V době zápisu potvrdí zákonní zástupci svým podpisem seznámení se školním řádem mateřské školy (webové stánky MŠ).
 
Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny podle předem stanovených kritérií. Děti do mateřské školy jsou přijímány podle počtu volných míst v mateřské škole.
Do 30 dnů od přijetí žádosti je na webových stránkách mateřské školy a na přístupné vývěsce v mateřské škole zveřejněn pod evidenčními čísly žádostí seznam přijatých dětí. V případě nepřijetí dítěte dostanou rodiče doporučenou zásilkou písemné rozhodnutí nebo si ji osobně vyzvednou v mateřské škole. Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy do 15 dnů odvolat ke Krajskému úřadu kraje Vysočina
 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Ledeč nad Sázavou pro školní rok 2014 - 2015

K předškolnímu vzdělávání se přijímají:

  1. přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky
  2. věk dětí / datum narození - přijímány budou děti k celodenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity mateřské školy
  3. zvlášť závažné sociální důvody

Ředitelka mateřské školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele.

 
Jarmila Dvořáková
ředitelka Mateřské školy Ledeč nad Sázavou

 

5.3.2014 12:52:32 | přečteno 1323x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load