Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Zateplení domu č. p. 1202 v ulici 5. května

V srpnu letošního roku je plánováno zahájení prací na zateplení budovy č. p. 1202 v ul. 5. května. Jedná se o nejstarší z budov domu s pečovatelskou službou. V rámci prací bude provedeno zateplení obvodového pláště, zateplení ploché střechy a zateplení podlahy na půdě. Při provádění zateplení budou opraveny a zatepleny lodžie u bytů. Luxferové okno na schodišti bude vyměněno za nové okno z PVC profilů. Práce by měly být dokončeny do  konce roku 2023. Na realizaci opatření získalo město dotaci z programu Nová zelená úsporám ve výši 1 837 382 Kč. Práce provede firma TOMIreko a. s., Praha – Vysočany, která v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavebních prací podala nabídku ekonomicky nejvýhodnější, tedy s nejnižší nabídkovou cenou a to ve výši 5 706 471 Kč bez DPH. Chtěli bychom také požádat klienty domu s pečovatelskou službou, zejména obyvatele domu č. p. 1202, o trpělivost a to hlavně vzhledem ke zvýšené hladině hluku po dobu provádění prací.  Práce budou prováděny v denních hodinách, a to pouze od 7:00 – 18:00 hodin a zhotovitel je rovněž povinen zajistit taková opatření, aby byla snížena prašnost uvnitř prostor domu.                                     

zelena usporam zakladni varianta lg
10.7.2023 11:14:33 | přečteno 100x | jana.merunkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load