Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Město a samospráva

V krásném Posázaví, uprostřed krabatiny Českomoravské vrchoviny, rozložilo se po obou březích Sázavy město Ledeč nad Sázavou. Až do reorganizace v roce 1960 okresní město. Nyní, s přibližně pěti tisíci obyvateli, třetí největší město bývalého havlíčkobrodského okresu. Jméno města je zřejmě odvozeno od staroslovanského slova „ladina“, což znamená krajinu ležící ladem, možná je i verze od slova „léč“, to jest líčit na zvěř v lesích. Do roku 1921 se město jmenovalo Ledeč, rozšířený název Ledeč nad Sázavou měl usnadnit poštovní služby. Město má tisíciletou historii, jeho základem zřejmě byla tvrz na místě nynějšího hradu. První písemná zmínka je z 12. století, kdy se uvádí vladyka z Ledče. Město i kraj má také bohatou husitskou tradici, o čemž svědčí řada dokladů, včetně nedaleké
ledec, obrázek se otevře v novém okně

obce Bojiště. Za celá další století se na zdejším panství vystřídala řada významných i méně známých rodů. Z nich je třeba zvlášť připomenout rod Ledečských z Říčan, který se velkou měrou zasloužil o přidělení městského znaku a rovněž o přidělení městských práv v polovině 16. století.

Významným počinem pro město byla stavba dráhy z počátku 20. století. Znamenala hospodářský i společenský rozvoj Ledče i jejího širokého okolí.

Po roce 1918 převzal moc stát a Ledeč n. S. se v různých obměnách stala přirozeným správním centrem poměrně velkého území.

Dalším významným mezníkem pro město byla stavba strojírenského podniku v roce 1949. V té době zažívá Ledeč největší rozmach, počet obyvatel přesahuje až číslo sedm tisíc, město se rozrůstá o nová sídliště bytových i rodinných domů. Tento vrchol nastal v devadesátých letech minulého století, kdy se nosný podnik Kovofiniš rozpadl na řadu menších, soukromých divizí a firem. Naštěstí tento přerod nebyl nijak dramatický a město se brzy stabilizovalo do dnešní podoby.

Ledeč n. S. svým obyvatelům zajišťuje standardní komfort v oblasti státní správy, školství, sportu i kultury. Také návštěvníkům má jistě co nabídnou. Romantická krajina při známé řece Sázavě, historické i kulturní památky, možnost rekreačního sportu, dobrého ubytování i pohostinských služeb. I z těchto důvodů lze jistě Ledeč nad Sázavou zařadit do prominentní společnosti posázavských měst.

 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load