Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT v současnosti poskytuje tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • Insolvenční rejstřík

Výpisy z neveřených evidencí

 • Rejstříku trestů
 • Bodového hodnocení řidiče
 • Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Datové schránky

 • Podání žádosti o zřízení datové schránky
 • Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
 • Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
 • Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do DS
 • Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost

Základní registry

 • Výpis údajů z registru obyvatel
 • Výpis údajů z registru osob
 • Veřejný výpis údajů z registru osob
 • Výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • Žádost o změnu údajů v registru osob
 • Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

Ostatní

 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Autorizovaná konverze na žádost

Pracoviště Czech POINTu se nachází v budově Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, 1. patro, číslo dveří 106 a 108.

Úřední hodiny

Úřední hodiny
Pondělí 7:30–11:30 12:30–17:00
Úterý 7:30–11:30 12:30–15:00
Středa 7:30–11:30 12:30–17:00
Čtvrtek 7:30–11:30 12:30–15:00
Pátek 7:30–11:30 12:30–13:30

Ceník služen Czech POINT

Název registru – úkon Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč 0,- Kč
Výpis bodového hodnocení řidiče 60,- Kč 50,- Kč
Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH 100,- Kč 50,- Kč
Insolvenční rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Výpis ze základních registrů100,- Kč50,- Kč

Ceník stanoven na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - Část I,  Položka 3 a Položka 10.

Doklady, které musí žadatelé o výpis doložit

Ověřené výpisy z veřejných evidencí

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
Seznam kvalifikovaných dodavatelů IČ podnikatele
Insolvenční rejstřík IČ organizace / osobní údaje

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů (RT), bodové hodnocení řidiče (BHŘ)

Pro vydání ověřeného výpisu z RT, BHŘ je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT, BHŘ je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT, BHŘ v zastoupení, musí doložit i úředně ověřenou plnou moc a svoji totožnost.

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Pro vydání přístupu do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH je třeba předložit identifikaci provozovatele – výpis z obchodního rejstříku (v případě, že jej nemáte, Czech POINT jej na místě vystaví), případně živnostenské oprávnění. Identifikací žadatele je platný občanský průkaz. Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení musí předložit úředně ověřenou plnou moc.

29.3.2011 14:59:09 | přečteno 7736x | tana
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load