Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Vyhlášky a směrnice

Obecně závazné vyhláškyZrušena - ikona souboruOZV 2014/4 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ikona souboruOZV 2014/3 - kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Ledeč nad Sázavou a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti

ikona souboruOZV 2012/4 - o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

Zrušena - ikona souboruOZV 2012/3 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ikona souboruOZV 2012/1 - kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního přepisu

Zrušena - ikona souboruOZV 2011/6 - o stanovení systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města

Zrušena - ikona souboruOZV 2011/5 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zrušena - ikona souboruOZV 2011/4 - Místní poplatek z ubytovací kapacity

Zrušena - ikona souboruOZV 2011/3 - Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Zrušena - ikona souboruOZV 2011/1 - Místní poplatek ze psů

Zrušena - ikona souboruOZV 2009/3 - kterou se ruší OZV č. 1/2009, kterou se mění OZV 2/2008, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

Zrušena - ikona souboruOZV 2009/2 - o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích města

Zrušena - ikona souboruOZV 2008/7 - o veřejném pořádku při pořádání akcí

Zrušena - ikona souboruOZV 2008/5 - o stanovení systému nakládání s odpady

Zrušena - ikona souboruOZV 2008/4 - Požární řád obce

ikona souboruOZV 2008/3 - kterou se ruší dříve vydané obecně závazné vyhlášky

Zrušena - ikona souboruOZV 2008/2 - o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

ikona souboruOZV 1997/1 - o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Ledeč nad Sázavou

ikona souboruOZV 1996/3 - kterou se ruší OZV 6/1992 o městské policii v Ledči nad Sázavou

ikona souboruOZV 1995/11 - kterou se ruší vyhlášky města č. 1/1992, č. 4/1991 a č. 9/1991 o poplatku z reklamních zařízení

ikona souboruOZV 1995/10 - kterou se ruší vyhlášky města č. 2/1992, č. 7/1991 a č. 11/1991 o dislokačním poplatku

ikona souboruOZV 1995/9 - kterou se ruší vyhláška města č. 1/1993 o poplatku z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků

ikona souboru

OZV 1995/8 - kterou se ruší vyhlášky města č. 1/1994 o nájemném z nebytových prostor a č. 3/1995, kterou se mění a doplňuje vyhláška města o nájemném z nebytových prostor

Směrnice

ikona souboruZásady nakládání s nemovitým majetkem města Ledeč nad Sázavou při zřizování věcných břemen

Zrušena - ikona souboruZásady nakládání s nemovitým majetkem města Ledeč nad Sázavou při zřizování věcných břemen

Zrušena - ikona souboruSměrnice 2011/01 - Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací z rozpočtu města

Pravidla

ikona souboruPravidla vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Ledeč n. S.

ikona souboruPravidla pronájmu ploch objektů a zařízení města Ledeč nad Sázavou za účelem umístění reklamních a informačních zařízení

Nařízení

ikona souboruNařízení města Ledeč nad Sázavou č. 1/2023, kterým se vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu

ikona souboruProvozní řád placeného parkoviště Města Ledeč nad Sázavou

Zrušeno - ikona souboruNařízení města Ledeč nad Sázavou č. 2/2014, kterým se vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu

ikona souboruNařízení města Ledeč nad Sázavou č. 1/2015 o zabezpečení schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Ledeč nad Sázavou a jeho místních částí a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků na území města Ledeč nad Sázavou a jeho místních částí, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (nařízení o zimní údržbě komunikací)

ikona souboruNařízení Města Ledeč nad Sázavou o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města a jeho místních částech

Zrušeno - ikona souboruNařízení města Ledeč nad Sázavou č. 1/2017, kterým se vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu.

Zrušeno - ikona souboruNařízení města Ledeč nad Sázavou č. 1/2018, kterým se vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu.

12.4.2011 12:29:32 | přečteno 11267x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load