Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Vyhlášky a směrnice

Obecně závazné vyhláškyZrušena - ikona souboruOZV 2014/4 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ikona souboruOZV 2014/3 - kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Ledeč nad Sázavou a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti

ikona souboruOZV 2012/4 - o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

Zrušena - ikona souboruOZV 2012/3 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ikona souboruOZV 2012/1 - kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního přepisu

Zrušena - ikona souboruOZV 2011/6 - o stanovení systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města

Zrušena - ikona souboruOZV 2011/5 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zrušena - ikona souboruOZV 2011/4 - Místní poplatek z ubytovací kapacity

Zrušena - ikona souboruOZV 2011/3 - Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Zrušena - ikona souboruOZV 2011/1 - Místní poplatek ze psů

Zrušena - ikona souboruOZV 2009/3 - kterou se ruší OZV č. 1/2009, kterou se mění OZV 2/2008, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

Zrušena - ikona souboruOZV 2009/2 - o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích města

Zrušena - ikona souboruOZV 2008/7 - o veřejném pořádku při pořádání akcí

Zrušena - ikona souboruOZV 2008/5 - o stanovení systému nakládání s odpady

Zrušena - ikona souboruOZV 2008/4 - Požární řád obce

ikona souboruOZV 2008/3 - kterou se ruší dříve vydané obecně závazné vyhlášky

Zrušena - ikona souboruOZV 2008/2 - o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

ikona souboruOZV 1997/1 - o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Ledeč nad Sázavou

ikona souboruOZV 1996/3 - kterou se ruší OZV 6/1992 o městské policii v Ledči nad Sázavou

ikona souboruOZV 1995/11 - kterou se ruší vyhlášky města č. 1/1992, č. 4/1991 a č. 9/1991 o poplatku z reklamních zařízení

ikona souboruOZV 1995/10 - kterou se ruší vyhlášky města č. 2/1992, č. 7/1991 a č. 11/1991 o dislokačním poplatku

ikona souboruOZV 1995/9 - kterou se ruší vyhláška města č. 1/1993 o poplatku z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků

ikona souboru

OZV 1995/8 - kterou se ruší vyhlášky města č. 1/1994 o nájemném z nebytových prostor a č. 3/1995, kterou se mění a doplňuje vyhláška města o nájemném z nebytových prostor

Směrnice

ikona souboruZásady nakládání s nemovitým majetkem města Ledeč nad Sázavou při zřizování věcných břemen

Zrušena - ikona souboruZásady nakládání s nemovitým majetkem města Ledeč nad Sázavou při zřizování věcných břemen

Zrušena - ikona souboruSměrnice 2011/01 - Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací z rozpočtu města

Pravidla

ikona souboruPravidla vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Ledeč n. S.

ikona souboruPravidla pronájmu ploch objektů a zařízení města Ledeč nad Sázavou za účelem umístění reklamních a informačních zařízení

Nařízení

Zrušeno - ikona souboruNařízení města Ledeč nad Sázavou č. 2/2014, kterým se vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu

ikona souboruNařízení města Ledeč nad Sázavou č. 1/2015 o zabezpečení schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Ledeč nad Sázavou a jeho místních částí a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků na území města Ledeč nad Sázavou a jeho místních částí, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (nařízení o zimní údržbě komunikací)

ikona souboruNařízení Města Ledeč nad Sázavou o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města a jeho místních částech

Zrušeno - ikona souboruNařízení města Ledeč nad Sázavou č. 1/2017, kterým se vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu.

ikona souboruNařízení města Ledeč nad Sázavou č. 1/2018, kterým se vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu.

12.4.2011 12:29:32 | přečteno 10667x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load