Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Navigace

Odbor samosprávy

 

Hřbitovní agenda

Výzva uživatelům hrobových míst

Upozornění na neexistenci nájmu hrobového místa a výzva k uzavření nájemní smlouvy

Dle ust. § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze hrobové místo užívat na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa.

Provozovatel pohřebiště upozorňuje dosavadní uživatele hrobových míst uvedených v seznamech, které jsou nedílnými součástmi níže uvedených upozornění (dále také jen „předmětná hrobová místa“), že k těmto hrobovým místům není uzavřena příslušná smlouva o nájmu hrobového místa.

S ohledem na výše uvedené tímto provozovatel pohřebiště vyzývá dosavadní uživatele předmětných hrobových míst, aby s provozovatelem pohřebiště nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne zveřejnění tohoto oznámení na veřejném pohřebišti uzavřeli smlouvu o nájmu příslušného hrobového místa.

Dosavadní uživatelé předmětných hrobových míst nebo jejich právní nástupci se za účelem uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa, nebo v případě jakýchkoli nejasností či dotazů, mohou obrátit na provozovatele pohřebiště na adrese: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01  Ledeč nad Sázavou nebo prostřednictvím následujících kontaktních údajů: tel. 569 729 511, e-mail: hrbitovy@ledecns.cz.

Provozovatel pohřebiště dosavadní uživatele hrobových míst upozorňuje, že zánikem užívacího práva k hrobovému místu, vzniká dosavadnímu uživateli povinnost veškeré hrobové zařízení umístěné na předmětném hrobovém místě na své náklady ke dni zániku užívacího práva odstranit včetně uren. Pokud nájemci, případně vlastníci hrobových zařízení i jejich právní nástupci, přesto po skončení nájmu hrobová zařízení včetně uren neodstraní, bude provozovatel pohřebiště postupovat podle § 20 téhož zákona, písm. g) bodů 4 a 5 obdobně.

Dále provozovatel pohřebiště upozorňuje dosavadní uživatele předmětných hrobových míst, že pokud nebude smlouva o nájmu hrobového místa uzavřena do 1 (jednoho) roku ode dne zveřejnění tohoto oznámení na veřejném pohřebišti, jejich dosavadní užívací právo k hrobovému místu marným uplynutím této doby zanikne.Výzva uživatelům hrobových míst 27.11.2013 - 26.11.2014

26.11.2013 9:47:26 | přečteno 2571x | Ing. Michal PtáčníkCelý článek
 
22.11.2013 10:09:18 | přečteno 2571x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load