Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Navigace

Odbor samosprávy

 

Výzva uživatelům hrobových míst 27.11.2013 - 26.11.2014

Upozornění na neexistenci nájmu hrobového místa a výzva k uzavření nájemní smlouvy

Dle ust. § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze hrobové místo užívat na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa.

Provozovatel pohřebiště upozorňuje dosavadní uživatele hrobových míst uvedených v seznamu hrobových míst, který je nedílnou součástí tohoto oznámení (dále také jen „předmětná hrobová místa“), že k těmto hrobovým místům není uzavřena příslušná smlouva o nájmu hrobového místa.

S ohledem na výše uvedené tímto provozovatel pohřebiště vyzývá dosavadní uživatele předmětných hrobových míst, aby s provozovatelem pohřebiště nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne zveřejnění tohoto oznámení na veřejném pohřebišti uzavřeli smlouvu o nájmu příslušného hrobového místa.

Dosavadní uživatelé předmětných hrobových míst nebo jejich právní nástupci se za účelem uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa, nebo v případě jakýchkoli nejasností či dotazů, mohou obrátit na provozovatele pohřebiště na adrese: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01  Ledeč nad Sázavou nebo prostřednictvím následujících kontaktních údajů: tel. 569 729 511, e-mail: hrbitovy@ledecns.cz

Provozovatel pohřebiště dosavadní uživatele hrobových míst upozorňuje, že zánikem užívacího práva k hrobovému místu, vzniká dosavadnímu uživateli povinnost veškeré hrobové zařízení umístěné na předmětném hrobovém místě na své náklady ke dni zániku užívacího práva odstranit včetně uren. Pokud nájemci, případně vlastníci hrobových zařízení i jejich právní nástupci, přesto po skončení nájmu hrobová zařízení včetně uren neodstraní, bude provozovatel pohřebiště postupovat podle § 20 téhož zákona, písm. g) bodů 4 a 5 obdobně.

Dále provozovatel pohřebiště upozorňuje dosavadní uživatele předmětných hrobových míst, že pokud nebude smlouva o nájmu hrobového místa uzavřena do 1 (jednoho) roku od níže uvedeného dne zveřejnění tohoto oznámení na veřejném pohřebišti, tzn. do dne 26.11.2014 jejich dosavadní užívací právo k hrobovému místu marným uplynutím této doby zanikne.

Toto oznámení, včetně seznamu předmětných hrobových míst, bylo zveřejněno vyvěšením na obvyklém veřejně přístupném místě na veřejném pohřebišti dne: 27.11.2013 .

Toto oznámení bude vyvěšeno na veřejném pohřebišti po celé období, po které platí výzva k uzavření nájemní smlouvy, tzn. v období od 27.11.2013 do 26.11.2014.

V uvedeném období bude toto oznámení zveřejněno rovněž na internetových stránkách provozovatele pohřebiště, kterým je Město Ledeč nad Sázavou (www.ledecns.cz).

Hroby bez uzavřené nájemní smlouvy - starý hřbitov v Ledči nad Sázavou

Hrob č. 115 údaj na náhrobku: Naše rodiče, Štěpánka, Svobodovi115, obrázek se otevře v novém okně
Hrob č. 244 údaj na náhrobku: Rodina Rajdlova 244, obrázek se otevře v novém okně
Hrob č. 439 údaj na náhrobku: Josef Aubrecht, Antonie Aubrechtová  439, obrázek se otevře v novém okně
Hrob č. 440 údaj na náhrobku: Anna Kopřivová, Zdenička 440, obrázek se otevře v novém okně
Hrob č. 447 údaj na náhrobku: Rodina Panskova 447, obrázek se otevře v novém okně
Hrobka č. 505 údaj na náhrobku: bez textu 505, obrázek se otevře v novém okně
Hrobka č. 506 údaj na náhrobku: Rodina Fialova, Holkova 506, obrázek se otevře v novém okně
Hrobka č. 507 údaj na náhrobku: Rodina Mitreiterova, Freitagova, Neumanova 507, obrázek se otevře v novém okně
Hrobka č. 512 údaj na náhrobku: Rodina Štecherova, Štecherovi, Chudobovi 512, obrázek se otevře v novém okně
Hrobka č. 524 údaj na náhrobku: Rodina Veselých - Anička, Václav, Anna 524, obrázek se otevře v novém okně
Hrobka č. 532 údaj na náhrobku: Terezie Brichtová 532, obrázek se otevře v novém okně
Hrobka č. 541 údaj na náhrobku: Rodina Fialova 541, obrázek se otevře v novém okně
Hrobka č. 557 údaj na náhrobku: Anuška Řezníčková 557, obrázek se otevře v novém okně
Hrob č. 566 údaj na náhrobku: Rodina Šimkova, Tobkova 566, obrázek se otevře v novém okně
Hrob č. 590 údaj na náhrobku: bez textu  590, obrázek se otevře v novém okně
Hrob č. 619údaj na náhrobku:bez textu 619, obrázek se otevře v novém okně
Hrob č. 630 údaj na náhrobku: Karel Pařízek 630, obrázek se otevře v novém okně
Hrob č. 662 údaj na náhrobku: Jan Šikýř 662, obrázek se otevře v novém okně
Hrob č. 836 bez náhrobku  836, obrázek se otevře v novém okně
Hrob č. 838 bez náhrobku  838, obrázek se otevře v novém okně
Hrob č. 844 bez náhrobku  844, obrázek se otevře v novém okně
Hrob č. 852 údaj na náhrobku: Antonie Pechová 852, obrázek se otevře v novém okně
Hrob č. 869 údaj na náhrobku: Františka Jamborová 869, obrázek se otevře v novém okně
Hrob č. 873 bez náhrobku  873, obrázek se otevře v novém okně
Hrob č. 901 údaj na náhrobku: Rodina Smejkalova 901, obrázek se otevře v novém okně
Urnový hrob č. 961 údaj na náhrobku: Libuška Tvrdíková 961, obrázek se otevře v novém okně
Urnový hrob č. 970 bez náhrobku  970, obrázek se otevře v novém okně

Hroby bez uzavřené nájemní smlouvy - nový hřbitov v Ledči nad Sázavou

Epitafní deska č. 1 údaj na náhrobku: Rodina Kutilova ED1, obrázek se otevře v novém okně
Hrob č. 30 bez náhrobku poslední nájemce J.  K.  NH30, obrázek se otevře v novém okně
Hrob č. 31 bez náhrobku poslední nájemce O. S. NH31, obrázek se otevře v novém okně
Hrob č. 32 údaj na náhrobku: Anežka Moravcová NH32, obrázek se otevře v novém okně

Hroby bez uzavřené nájemní smlouvy - hřbitov v  Sačanech

Hrob č. 18 bez náhrobku poslední nájemce R.R. Sačany18, obrázek se otevře v novém okně
Hrob č. 55 údaj na náhrobku: bez textu Sačany55, obrázek se otevře v novém okně
26.11.2013 9:47:26 | přečteno 2454x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load