Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Služby

Čtenářem a uživatelem knihovny se může stát každý občan České  republiky, který se zaváže plnit podmínky stanovené knihovním řádem  městské knihovny.

Knihovna poskytuje služby v těchto odděleních:

 • Oddělení pro dospělé čtenáře
 • Oddělení pro děti
 • Hudební oddělení
 • Metodické oddělení
 

Oddělení pro dospělé čtenáře

Kontaktní pracovnice: Pavlína Nulíčková

 • absenční půjčování knih a časopisů z fondu oddělení pro dospělé - výpůjční doba 4 týdny
 • prezenční půjčování literatury z příruční knihovny - fond věcných slovníků a encyklopedií
 • zajišťování požadované literatury z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
 • rezervování knih a časopisů
 • zajišťování bibliograficko informační služby z knihovně dostupných pramenů
 • ON LINE katalog - elektronický katalog knih, časopisů a zvukových dokumentů
 • SKAT - souborný katalog naučné literatury knihoven ČR využívajících systém LANius
 • poradenská služba při vyhledávání v knihovním fondu a v počítačové databázi
 • knihovnicko-bibliografické lekce pro studenty středních škol
 

Oddělení pro děti

Kontaktní pracovnice: Ing. Irena Jeřábková

 • absenční půjčování knih a časopisů z fondu oddělení pro děti - výpůjční doba 4 týdny
 • rezervování knih a časopisů
 • zajišťování bibliograficko informační služby z knihovně dostupných pramenů
 • ON LINE katalog - elektronický katalog knih, časopisů a zvukových dokumentů
 • poradenská služba při vyhledávání v knihovním fondu a v počítačové databázi
 • knihovnicko-bibliografické lekce pro základní školy a víceleté gymnázium
 • besedy o knihách a soutěže pro žáky základních škol, družiny a mateřských škol
 

Hudební oddělení

Kontaktní pracovnice: Pavlína Nulíčková

Pro využití služeb tohoto oddělení je platná registrace (průkazka) oddělení pro dospělé nebo pro děti.

 • absenční půjčování zvukových dokumentů - gramofonových desek, magnetofonových kazet a kompaktních disků - výpůjční doba 1 týden
 • prezenční poslech zvukových dokumentů
 • absenční půjčování hudebních časopisů a knih - výpůjční doba 4 týdny
 • ON LINE katalog - elektronický katalog zvukových dokumentů, knih a časopisů
 • klasický jmenný katalog zvukových dokumentů
 • tematická kartotéka obálek magnetofonových kazet
 • tematické seznamy novinek zvukových dokumentů
 • rezervování nosičů zvuku, knih a časopisů
 • zajišťování bibliograficko informační služby z knihovně dostupných pramenů
 • poradenská služba při vyhledávání ve fondu a v počítačové databázi
 • exkurze pro žáky a studenty základních a středních škol
18.4.2011 14:21:02 | přečteno 5718x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load