Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Základní škola se představuje

zs logo

Vážení čtenáři, v budoucnu bychom Vás chtěli postupně seznamovat se Základní školou Ledeč nad Sázavou, s jejím materiálním a technickým vybavením, školním vzdělávacím  programem, výchovně vzdělávacími aktivitami školy, s účastí žáků školy na olympiádách a soutěžích, s projekty financovanými z prostředků EU a dalšími zajímavostmi. Věříme, že naše články budou pro Vás zajímavé a dopomohou k objektivní informovanosti o naší škole.

Za kolektiv pracovníků školy Mgr. P. Vágnerová, ředitelka

Část 1. Materiální a technické vybavení


1.1 Odborné učebny II. stupně

1, obrázek se otevře v novém okněPracovny přírodopisu, chemie a fyziky, hudební výchovy, počítačové pracovny  - vybaveny dataprojektory a počítači připojenými na internet
Pracovny zeměpisu a anglického jazyka – vybaveny interaktivními tabulemi, dataprojektory a počítači připojenými na internet
Pracovna přírodopisu

-chovaná zvířata (užovka červená, želva nádherná, trnorep skalní …)
-2, obrázek se otevře v novém okně kvalitní sbírky

3, obrázek se otevře v novém okně

- elektronický okulár (zobrazí mikroskopované preparáty přes dataprojektor na plátno)
- 6 stereomikroskopů

Pracovna hudební výchovy – dataprojektor, počítač a ozvučovací aparatura

Počítačová pracovna – žákovské počítače vybavené operačním systémem Windows 7 a programy Microsoft Office 2007, výukovými programy, ZPS 13, Activinspire (program na tvorbu interaktivních materiálů, jeden počítač vybaven programem pro stříhání videa (Pinnacle Studio 14).

Počítačová pracovna  - s připojením na internet a výukovými programy využívaná zejména k výuce ostatních předmětů.
 
Ostatní odborné pracovny  – pracovna s hrnčířským kruhem, keramická dílna, kuchyňka, školní dílny, pracovna výtvarné výchovy (vybavena vizualizérem).

1.2 Odborné učebny I. stupně – dvě vybaveny interaktivními tabulemi, počítačová učebna  (vybavení shodné jako na II. stupni)
4, obrázek se otevře v novém okně

1.3 Počítačová síť – v letech 2009 – 2010 proběhla rekonstrukce počítačové sítě. Byla vytvořena jednotná počítačová síť, zakoupen server, zakoupeno programové vybavení počítačových učeben, vytvořena interní e-mailová pošta.

1.4 Další zázemí školy
- tělocvična u budovy školy v Nádražní ul., tělocvična v budově v Komenského ul.
- jídelna u budovy školy v Nádražní ul. (v suterénu školní dílny)
- školní zahrada pod jídelnou
- vznikající školní arboretum (venkovní učebna) za budovou v Komenského ul.
- venkovní sportovní hřiště v bezprostřední blízkosti budovy v Nádražní ul.

1.5 Budova v Komenského ul. – bezbariérový přístup pro imobilní žáky, dokončuje se vybavení tříd 5, obrázek se otevře v novém okněvýškově nastavitelnými lavicemi  a židličkami

27.5.2011 19:21:26 | přečteno 5789x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load