Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

23.06.2015

Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?

Platnost OP

Výměna občanských průkazů - v letošním roce končí desetileté období od poslední hromadné výměny tohoto dokladu prováděné v roce 2005. Celý text viz příloha.

 
19.06.2015

Podklady pro jednání ZM

Podklady pro jednání zastupitelstva města, které se koná 22.6.2015 naleznete zde

 
19.06.2015

Ulička na Hůrce nově - dokončení

IMGP8456

Jak jsme již na našich stránkách informovali v článku ze dne 13. 1. 2015, ještě před koncem roku 2014 se podařilo upravit část uličky, vedoucí z ulice Hůrka do ulice Na Potok. Povrch v uličce byl vymletý a při dešti nebo námraze byl téměř neschůdný. Občané si zde zkracují cestu na starý hřbitov i k stále vytékajícímu pramenu Na Potoce. Úprava vzhledem k terénu – úzká ulička, velký spád – byla velice náročná, neboť zde nešlo využít mechanizaci a téměř veškerý materiál se musel dopravovat ručně. Úprava druhé části této uličky byla dokončena v měsíci květnu letošního roku. Tak snad se našim TS Ledeč nad Sázavou povedlo opravit tuto uličku ke spokojenosti občanů. Posuďte sami v naší fotogalerii.  -OdMI -

 
17.06.2015

Oznámení občanům – uzavírka silnice č. III/01831 v úseku Hamry - Olešná

path5436 1

Z důvodu opravy povrchu vozovky bude silnice č. III/01831 v km 2,5-3,5 (v úseku Hamry-Olešná, v délce 1 km) v termínu od 6. července do 8. července UZAVŘENA. Objízdná trasa je stanovena: obousměrně – po silnici č. III/01831 směr Ledeč n. S. po křižovatku se silnicí č. II/130 Ledeč n. S., dál po ní až po křižovatku se silnicí č. II/339 směr Vrbka a dál po ní po křižovatku s místní komunikací Kozlov. Po místní komunikaci směr Kozlov až po křižovatku se silnicí č. III/01831 a přes Kozlov po ní až po uzávěru do Olešné (viz přiložená situace). Délka objízdné trasy – 13, 1 km.  –OdMI- 

 
16.06.2015

Pasování prvňáčků na čtenáře

100 1193

I letos proběhlo v knihovně pasování prvňáčků všech prvních tříd. Tentokrát byl celý program založen na znalostech dětí o domácích zvířatech. Prvňáčci byli rozděleni do šesti skupin zhruba po čtyřech dětech. V tomto seskupení museli vykonávat různé úkoly a předvádět své čtenářské dovednosti. Někteří byli tak šikovní a rychlí, že u toho stihli i číst knihu, kterou si vybrali. Za zvuku fanfár byli na závěr pasováni na čtenáře. Jejich paní učitelky byly taktéž pasováním oceněny za obětavost a trpělivost, kterou po celý rok dětem věnovaly. Atmosféra byla na konci školního roku skvělá a nám nezbývá nic jiného, než všem dětem popřát krásné prázdniny a doufáme, že si děti přijdou do knihovny půjčit knihu, aby jen neseděly u počítače. -knihovnice-

 
10.06.2015

TAJEMNÝ ŠEPTOUCHOV MĚNÍ SVOU TVÁŘ

vlcsnap 2015 06 10 08h34m57s80

Většina z Ledečáků si jistě vzpomene na atraktivní podívanou, kdy po šeptouchovkých skalách šplhali horolezci a odlamovali nebezpečné bloky kamene. Zajímavý dokument o této události nafilmoval Ing. Vladimír Křivánek. V jeho „časosběrném“ dokumentu se dozvíte mnoho zajímavého o této ledečské dominantě. V komentáři RNDr. Josefa Stemberka, CSc. to budou odbornosti – zejména ojedinělá měřící technika v podzemí, v doprovodném povídání něco z historie skal i tajemného nitra. Čtvrthodinka filmu vám jistě stojí za to to, abyste si připomněli nedávné události a rozšířili si své poznání o Ledči. Video lze shlédnout zde.

 
10.06.2015

Informace

Vážení občané, dne 5.6.2015 bylo na území města Ledeč nad Sázavou rozmístěno dalších 15 hnědých kontejnerů na bioodpad. Do těchto nádob je možné ukládat např. listí, trávu, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávovou sedlinu, zbytky rostlin, piliny, dřevěný popel, dřevní štěpku z větví stromů a keřů, hlínu z květináčů, spadané ovoce atd.

 
09.06.2015

Anketa okružní křižovatka

Vážení spoluobčané, již od roku 2010 se prostřednictvím Městského úřadu a Krajského úřadu řeší problematika rekonstrukce křižovatky na Husově náměstí (u autobusového nádraží).  Abychom nerozhodovali pouze dle „svých pocitů“ a případných doporučení odborníků, kteří však v našem městě nežijí a nemají tak každodenní zkušenosti s provozem na této křižovatce, obracíme se na vás, občany našeho města, se žádostí o názor na řešení této křižovatky. Všechny domácnosti v Ledči obdrží v nejbližší době anketní lístek, ve kterém budou moci zvolit jednu z nabízených variant. Anketní lístek je možné odevzdat do 30. 6. 2015 do příslušných sběrných schránek umístěných v prodejním středisku PRAMEN – CZ (Severka), Billa, nebo v přízemí budovy MěÚ na Husově náměstí. Děkuji vám za ochotu a čas, který této anketě věnujete. Zdeněk Tůma, starosta města

 
08.06.2015

Městské slavnosti

mestske slavnosti rgb na web

Zveme vás na Městské slavnosti 2015, konající se tuto sobotu (13. 6. 2015). Program slavností naleznete ikona souboruzde, více informací na webu ledecsko.cz

 
03.06.2015

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Přerušení dodávky

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 18. 6. 2015 od 10:00 hod do 12:00 hod, v Ledči nad Sázavou v ulici Melechovská a části ulice Havlíčkova dle přiloženého nákresu.

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load