Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

06.04.2020

OZNÁMENÍ hejtmana Kraje Vysočina o období déle trvajícího nadměrného sucha

Na základě ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení Kraje Vysočina ze dne 12. července 2016 č. 10/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen „nařízení kraje“) a na základě doporučení odborných orgánů nastává pro území Kraje Vysočina období déle trvajícího nadměrného sucha od 6. 4. 2020 do odvolání.
Pro toto období platí podmínky požární bezpečnosti dle čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení kraje. Toto oznámení pozbývá účinnosti dnem vydání oznámení o konci období déle trvajícího nadměrného sucha.
V tomto období je zakázáno:
- rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
- kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
- používání pyrotechnických výrobků,
- používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),
- jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru.
- spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
- jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).
Tento zákaz se vztahuje na místa, kterými jsou:
- lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
- suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru,
- plochy zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik a šíření požáru,
- sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich hranice.
Celý text nařízení je zveřejněn zde: https://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4074915

 
06.04.2020

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve městě/obci: 
Ledeč nad Sázavou/Obrvaň, které se bude konat dne 15. 4. 2020 od 7:30 do 17:30,
Ledeč nad Sázavou/Souboř, které se bude konat dne 15. 4. 2020 od 7:30 do 17:30,
Ledeč nad Sázavou/Habrek, které se bude konat dne 15. 4. 2020 od 7:30 do 17:30. 
Bližší informace naleznete na odkazu www.cezdistribuce.cz/odstavky. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení. 

 
06.04.2020

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve městě/obci: 
Ledeč nad Sázavou/Obrvaň, které se bude konat dne 7. 4. 2020 od 7:00 do 19:00,
Ledeč nad Sázavou/Souboř, které se bude konat dne 7. 4. 2020 od 7:00 do 19:00.
Ledeč nad Sázavou/Habrek, které se bude konat dne 7. 4. 2020 od 7:00 do 19:00. 
Bližší informace naleznete na odkazu www.cezdistribuce.cz/odstavky.  Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení. 

 
03.04.2020

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU

Na webu mateřské školy (http://www.msledec.cz/) jsou zveřejněny informace k zápisu dětí pro školní rok 2020-2021

 
02.04.2020

DUBNOVÝ ZPRAVODAJ V PRODEJI

lLZ titl

Od pátku 3. dubna je v prodeji 4. číslo letošního roku. Že se zčásti věnuje současné situaci, jistě nepřekvapí. Najdete tu řadu co nejaktuálnějších informací, které vám pomohou co nejlépe se orientovat v NOUZOVÉM STAVU, ve kterém se celá republika nachází. Ti z vás, kteří si zpravodaj včas předplatili, mají vyhráno, váš zpravodaj se k vám dostane obvyklým způsobem. Ti, kteří si ho chtějí zakoupit, mohou na všech místech jako obvykle: PRODEJNA SÁZAVANKA - Husovo náměstí, TRAFIKY VĚRY KUNÁŠKOVÉ - Mostecká ulice a Husovo náměstí (Centrál).COOP DISKONT - Pivovarská ulice, CUKRÁRNA nad poliklinikou a NOVĚ❗️ SEVERKA potraviny - ulice Marie Majerové. Většina prodejen v omezeném provozu. Více info o LZ naleznete v příloze. ikona souboru informace o lz duben
 

 
02.04.2020

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem? Potřebné informace naleznete v přiložených letácích :
ikona souboruJak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie
ikona souboruMinimum zodpovědného přístupu k odpadům v době nouzového stavu v ČR

 
01.04.2020

PORADNA Mezi stromy

POMOC V KRIZI MEZI STROMY

Poradna Mezi stromy v Havlíčkově Brodě nabízí v souvislosti s epidemií koronaviru mimo své běžné služby také:
- KRIZOVÉ PORADENSTVÍ těm, na které aktuální situace doléhá, prožívají úzkosti, obavy a strach a potřebují si o situaci s někým promluvit.
Volejte na tel. 722 615 937, nebo pište na email: poradna@hospicmezistromy.cz
- MOŽNOST NAKOUPIT POTRAVINY, LÉKY, HYGIENICKÉ POTŘEBY APOD.
seniorům a těm, kteří si toto nejsou schopni zajistit sami.
Volejte na tel. 728 469 582, nebo pište na email: poradna@hospicmezistromy.cz

 
01.04.2020

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ VEŘEJNOST

Od 1.4.2020 dochází k dalším změnám jízdních řádů v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu u některých spojů, ikona souboruinformace ZDE. 
ikona souboruJízdní řády ZDE.

 
01.04.2020

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

obr

Na základě ikona souboruMimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. bude MĚSTSKÝ ÚŘAD LEDEČ N/SÁZ. UZAVŘEN!
Výjimku tvoří úřední dny pondělí a středa v době 9-11 hod. a 15-16 hod.

 
01.04.2020

WC UZAVŘENO

WC CEDULKA

Oznamujeme občanům, že veřejné toalety jsou uzavřeny od čtvrtka 26. března 2020 do 12. dubna 2020. Děkujeme za pochopení.

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load