Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

04.06.2019

Oznámení občanům – zahájení prací na výstavbě nového parkoviště u ul. Habrecká na sídlišti Stínadla

stažený soubor

Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás informovali, že v nejbližších dnech budou zahájeny práce na výstavbě nového parkoviště na sídlišti Stínadla a to u ul. Habrecká (pod panelovými domy v ul. Marie Majerové). Výstavba tohoto parkoviště je další realizovanou částí projektu „Regenerace panelového sídliště Stínadla“, kdy v rámci provedeného průzkumu mezi obyvateli sídliště při přípravě tohoto projektu bylo zjištěno, že nedostatek parkovacích míst pro automobily je jedním z nejnaléhavějších problémů k řešení a to hned vedle špatného stavu chodníků a komunikací. V loňském roce byla proto realizována oprava druhé části ul. Ke Stínadlům a to také včetně rozšíření a výstavby parkovacích stání. Práce na výstavbě parkoviště provede společnost UNIMONT J. C. K. s. r. o., která v poptávkovém řízení podala nabídku ekonomicky nejvýhodnější a to s nabídkovou cenou ve výši 1 690 560,- Kč vč. DPH. Práce by měly být dokončeny do konce letních prázdnin. Chtěli bychom tedy občany dotčené lokality požádat o trpělivost a to zejména vzhledem ke zvýšené hladině hluku po dobu provádění prací. Věříme, že realizace parkoviště přispěje ke zlepšení spokojenosti a kvality života obyvatel sídliště a odstraní nebo alespoň omezí divoké parkování (zamezí devastaci zeleně) a tím sníží negativní vlivy dopravy. -OdMI-       

 
31.05.2019

Informace pro občany

V návaznosti na účinnost Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 5/2016 o nočním klidu, informujeme občany i návštěvníky našeho města, že ve dni konání Městských slavností 2019, tj. 8. 6. 2019 se dobou nočního klidu rozumí doba od 02:00 hod. do 06:00 hod.

 
27.05.2019

Výsledky voleb do EP v Ledči

Výsledek za celé město, za jednotlivé okrsky.

 
30.04.2019

Změna svozu komunálního odpadu 1. a 8. května 2019

popelnice

Vážení spoluobčané,
z důvodu Svátku práce  (1.5.2019) a Státního svátku, Den vítězství (8.5.2019)  bude změna svozových dnů komunálního odpadu tak, že se přesouvá ze středy na čtvrtek.
Tzn. místo 1.5.2019, bude uskutečněn svoz 2.5.2019 a místo 8.5.2019 bude uskutečněn svoz 9.5.2019.
Jana Pánková - referent odboru životního prostředí
(tel.  731156913)

 
29.04.2019

INFORMACE PRO OBČANY

V návaznosti na účinnost Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 5/2016 o nočním klidu, informujeme občany i návštěvníky našeho města, že ve dni konání PÁLENÍ ČARODĚJNIC, tj. 30. 4. 2019 se dobou nočního klidu rozumí doba od 02:00 hod. do 06:00 hod.

 
17.04.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek?
Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.
ikona souboruVíce informací ZDE.

 
15.04.2019

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

uzavírka
Úplná uzavírka úseku silnice č. II/130  (směr Hradec) od křižovatky ul. Hradní po areál betonárky CEMEX (v km 20,000 – 20,600) v termínu od 15. 4. 2019 do 31. 10. 2019, z důvodu celkové opravy povrchu komunikace, opravy odvodnění a výstavby opěrných a zárubních zdí.
Trasa objížďky – obousměrná:  Z  křižovatky silnic č. II/130 a II/150 v Ledči nad Sázavou po silnici č. II/150 do obce Ostrov, dále po silnici č. III/11832 přes Pavlov do obce Opatovice a poté po silnici č. III/34731 se za obcí Vlkanov připojí zpět na silnici č. II/130. Mapka k nahlédnutí ikona souboruzde.
 
12.04.2019

Změna svozu komunálního odpadu - velikonoce.

popelnice

Vážení spoluobčané,
z důvodu blížících se velikonočních svátků bude svoz místo v pátek 19. 4. nahrazen ve čtvrtek dne 18.4.2019 a místo pondělí  22.4., bude nahrazen v úterý  23.4.2019.
Jana Pánková- referent odboru životního prostředí
(tel.  569729532,  731156913)

 
04.04.2019

Začíná modernizace úseku silnice II/130 mezi obcí Hradec a Ledčí nad Sázavou

Kraj Vysočina zahajuje modernizaci silnice II/130 v úseku mezi křižovatkou s místní komunikací na konci obce Hradec a křižovatkou se silnicí II/150 v obci Ledeč nad Sázavou za železničním podjezdem. Celková délka rekonstrukce je 1,551 km. Daný úsek komunikace II/130 leží na Páteřní silniční síti Kraje Vysočina a její technický stav a šířkové uspořádání jsou v současnosti v nevyhovujícím stavu.
Vozovka vykazuje řadu poruch a nedostatků včetně nedostatků v odvodnění komunikace a dále se zde vyskytují závady typu sesuvu svahů. Na komunikaci v zásadě chybí záchytná bezpečnostní zařízení a vodorovné dopravní značení. Cílem stavebních úprav je odstranění výše popsaných závad a tím uvedení komunikace do řádného stavebně-technického stavu a zvýšení bezpečnosti provozu.
V rámci modernizace dojde k odstranění zmiňovaných problémů a komunikace bude vybudována v kategorii S 7,5. Stavební práce budou probíhat dvě stavební sezóny. Rekonstruovaný úsek je rozdělen na dvě části a každá z nich bude samostatně zprovozněna v rámci předčasného užívání.
První úsek bude zprovozněn k 31. říjnu 2019; druhý k 31. říjnu 2020. Modernizace proběhne za úplné uzavírky v období 15. dubna 2019 - 31. října 2019 v rámci první etapy a to od křižovatky ul. Hradní po areál betonárky CEMEX a následně bude uzavírka rozšířena o úsek od silnice II/150 po ul. Hradní, která se předpokládá od 2. září 2019 do 31. října 2019.
Celkové náklady projektu by měly dosáhnout 95 milionů korun. Předpokládaná výše dotace z Integrovaného regionálního operačního programu je 73 milionů korun.
Modernizace úseku silnice II/130 mezi obcí Hradec a Ledčí nad Sázavou se realizuje v rámci projektu II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.

 
01.04.2019

O KTERÉ POUTI SE ROZEZNÍ ZVON NA KOSTELE SV. VÍTA V ZAHRÁDCE?

ZVONEK 02

S odpovědí na tuto otázku můžete pomoci i vy. SPOLEK PŘÁTEL ZAHRÁDKY VYHLAŠUJE VEŘEJNOU SBÍRKU na koupi a navrácení zvonu do kostela sv. Víta v Zahrádce u Ledče n. S. V případě získání potřebných finančních prostředků by se mohlo podařit už v letošním roce, tedy roce 800. výročí založení obce Zahrádka, vrátit zvon zpět do zahrádeckého kostela sv. Víta a tím opět oživit a zpříjemnit vzpomínky na doby, kdy Zahrádka ještě pulzovala čilým životem. Finanční příspěvky můžete zasílat na účet SPOLKU PŘÁTEL ZAHRÁDKY, do zprávy pro příjemce uveďte ZVON - č. u: 5399739001/5500. Přispět můžete také zakoupením keramického zvonečku v ceně 200,- Kč. Zvonečky se prodávají na akcích Spolku Přátelé Zahrádky a také mj. v informačním centru v LEDČI NAD SÁZAVOU. ok Bližší informace na www.zahradka.euweb.cz  

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load