Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

27.05.2019

Výsledky voleb do EP v Ledči

Výsledek za celé město, za jednotlivé okrsky.

 
30.04.2019

Změna svozu komunálního odpadu 1. a 8. května 2019

popelnice

Vážení spoluobčané,
z důvodu Svátku práce  (1.5.2019) a Státního svátku, Den vítězství (8.5.2019)  bude změna svozových dnů komunálního odpadu tak, že se přesouvá ze středy na čtvrtek.
Tzn. místo 1.5.2019, bude uskutečněn svoz 2.5.2019 a místo 8.5.2019 bude uskutečněn svoz 9.5.2019.
Jana Pánková - referent odboru životního prostředí
(tel.  731156913)

 
29.04.2019

INFORMACE PRO OBČANY

V návaznosti na účinnost Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 5/2016 o nočním klidu, informujeme občany i návštěvníky našeho města, že ve dni konání PÁLENÍ ČARODĚJNIC, tj. 30. 4. 2019 se dobou nočního klidu rozumí doba od 02:00 hod. do 06:00 hod.

 
17.04.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek?
Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.
ikona souboruVíce informací ZDE.

 
15.04.2019

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

uzavírka
Úplná uzavírka úseku silnice č. II/130  (směr Hradec) od křižovatky ul. Hradní po areál betonárky CEMEX (v km 20,000 – 20,600) v termínu od 15. 4. 2019 do 31. 10. 2019, z důvodu celkové opravy povrchu komunikace, opravy odvodnění a výstavby opěrných a zárubních zdí.
Trasa objížďky – obousměrná:  Z  křižovatky silnic č. II/130 a II/150 v Ledči nad Sázavou po silnici č. II/150 do obce Ostrov, dále po silnici č. III/11832 přes Pavlov do obce Opatovice a poté po silnici č. III/34731 se za obcí Vlkanov připojí zpět na silnici č. II/130. Mapka k nahlédnutí ikona souboruzde.
 
12.04.2019

Změna svozu komunálního odpadu - velikonoce.

popelnice

Vážení spoluobčané,
z důvodu blížících se velikonočních svátků bude svoz místo v pátek 19. 4. nahrazen ve čtvrtek dne 18.4.2019 a místo pondělí  22.4., bude nahrazen v úterý  23.4.2019.
Jana Pánková- referent odboru životního prostředí
(tel.  569729532,  731156913)

 
04.04.2019

Začíná modernizace úseku silnice II/130 mezi obcí Hradec a Ledčí nad Sázavou

Kraj Vysočina zahajuje modernizaci silnice II/130 v úseku mezi křižovatkou s místní komunikací na konci obce Hradec a křižovatkou se silnicí II/150 v obci Ledeč nad Sázavou za železničním podjezdem. Celková délka rekonstrukce je 1,551 km. Daný úsek komunikace II/130 leží na Páteřní silniční síti Kraje Vysočina a její technický stav a šířkové uspořádání jsou v současnosti v nevyhovujícím stavu.
Vozovka vykazuje řadu poruch a nedostatků včetně nedostatků v odvodnění komunikace a dále se zde vyskytují závady typu sesuvu svahů. Na komunikaci v zásadě chybí záchytná bezpečnostní zařízení a vodorovné dopravní značení. Cílem stavebních úprav je odstranění výše popsaných závad a tím uvedení komunikace do řádného stavebně-technického stavu a zvýšení bezpečnosti provozu.
V rámci modernizace dojde k odstranění zmiňovaných problémů a komunikace bude vybudována v kategorii S 7,5. Stavební práce budou probíhat dvě stavební sezóny. Rekonstruovaný úsek je rozdělen na dvě části a každá z nich bude samostatně zprovozněna v rámci předčasného užívání.
První úsek bude zprovozněn k 31. říjnu 2019; druhý k 31. říjnu 2020. Modernizace proběhne za úplné uzavírky v období 15. dubna 2019 - 31. října 2019 v rámci první etapy a to od křižovatky ul. Hradní po areál betonárky CEMEX a následně bude uzavírka rozšířena o úsek od silnice II/150 po ul. Hradní, která se předpokládá od 2. září 2019 do 31. října 2019.
Celkové náklady projektu by měly dosáhnout 95 milionů korun. Předpokládaná výše dotace z Integrovaného regionálního operačního programu je 73 milionů korun.
Modernizace úseku silnice II/130 mezi obcí Hradec a Ledčí nad Sázavou se realizuje v rámci projektu II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.

 
01.04.2019

O KTERÉ POUTI SE ROZEZNÍ ZVON NA KOSTELE SV. VÍTA V ZAHRÁDCE?

ZVONEK 02

S odpovědí na tuto otázku můžete pomoci i vy. SPOLEK PŘÁTEL ZAHRÁDKY VYHLAŠUJE VEŘEJNOU SBÍRKU na koupi a navrácení zvonu do kostela sv. Víta v Zahrádce u Ledče n. S. V případě získání potřebných finančních prostředků by se mohlo podařit už v letošním roce, tedy roce 800. výročí založení obce Zahrádka, vrátit zvon zpět do zahrádeckého kostela sv. Víta a tím opět oživit a zpříjemnit vzpomínky na doby, kdy Zahrádka ještě pulzovala čilým životem. Finanční příspěvky můžete zasílat na účet SPOLKU PŘÁTEL ZAHRÁDKY, do zprávy pro příjemce uveďte ZVON - č. u: 5399739001/5500. Přispět můžete také zakoupením keramického zvonečku v ceně 200,- Kč. Zvonečky se prodávají na akcích Spolku Přátelé Zahrádky a také mj. v informačním centru v LEDČI NAD SÁZAVOU. ok Bližší informace na www.zahradka.euweb.cz  

 
01.04.2019

INFORMACE PRO OBČANY ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE - Pro volby do Evropského Parlamentu, které se uskuteční ve dnech 24.05. – 25.05.2019

volby2019 tema 181012 121012 ace

Občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit, tzn., že splňuje podmínky uvedené v § 5 z.č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu (alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je po dobu nejméně 45 dnů, tj. nejméně od 10.04.2019, veden v evidenci obyvatel a nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva) může projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že podá u zdejšího obecního  úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel, nejpozději dne 14.dubna 2019 žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Za účelem podání této žádosti může ve dnech 13.04. a 14.04.2019 v době od 08.00 do 16.00 hodin kontaktovat pověřeného pracovníka Městského úřadu Ledeč nad Sázavou,  se kterým může dojednat konkrétnosti podání žádosti (způsob, čas,….) v uvedených dnech volna, a to na telefonním čísle: 730 550 223.Dne 14.04.2019 v době od 14.00 do 16.00 hodin bude možné podat žádost přímo v kanceláři evidence obyvatel, č. dveří 108, I. patro budovy MěÚ, Husovo náměstí 7, Ledeč nad Sázavou

 
29.03.2019

PAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU

Pat a mat

Město Ledeč nad Sázavou srdečně zve v neděli 28. dubna 2019 všechny děti, rodiče a prarodiče na pohádku PAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU. Legendární kutilové Pat a Mat se vydají na cesty, aby projeli světa kraj a nakonec zjistili, že doma je to nejlepší. Začátek ve 14:00 v sále gymnázia. Cena vstupenek: 120 Kč dospělí, 100 Kč děti. Od 1. dubna je možnost rezervace na adrese http://rezervace.ledecns.cz nebo osobně v Turistickém informačním centru na Husově náměstí.

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load