Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuální oznámení

Vydání Informace pro veřejnost pro zařízení SCHÄFER – SUDEX s.r.o. stejného provozovatele

Číslo jednací:KUJI 56390/2021
Den vyvěšení:7.7.2021
Den sejmutí:23.1.2022
Zdroj oznámení:Krajský úřad kraje Vysočina
Typ oznámení:Ostatní

Podrobnosti:

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 43 písm. e) zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), vydává Informaci pro veřejnost v okolí zařízení „SCHÄFER – SUDEX s.r.o.“, společnosti provozovatele SCHÄFER – SUDEX s.r.o.

Jedná se o informaci o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie.

14.3.2011 13:41:40 | přečteno 529360x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load