Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

06.12.2012

Vánoční výstava - pozvánka

vánoční výstava pozvánka
 
01.12.2012

Kronika jedné ledečské generace

LN

Tak by se dalo nazvat XX. ročníků Ledečských novin respektive Ledečského zpravodaje. Vše odstartovalo nulté číslo v prosinci roku 1991, potom už tento radniční měsíčník pravidelně vycházel, bez jediné přestávky, aby informoval obyvatele Ledče a jeho okolí (předplatitelé byli i ze zahraničí) o aktuálním dění i střípcích z historie města. Pamětníci si jistě vzpomenou na horké polemiky v porevolučním čase, na policejní zápisky i nejčtenější rubriku, a to společenskou. Bohužel, některá zákonná ustanovení časem tuto část novin vytěsnila.

 
27.11.2012

Adventní čas začíná

IMG 0255

Vážení spoluobčané, chci vás co nejsrdečněji pozvat na zahájení letošního adventu, které bude tuto neděli, 2. prosince 2012. Celou akci zahájíme lampionovým průvodem, který vyrazí kolem 16.30 od prodejny Severka na sídlišti. Společně půjdeme na náměstí, kde v 18.00 rozsvítíme vánoční strom. Součástí slavnosti pak bude křest nové knihy o jednom z fenoménů našeho města – Posázavském pacifiku. S křestem knihy bude spojena autogramiáda s možností zakoupení této knihy jako vhodného vánočního dárku. -pv-

 
27.11.2012

Vydařená autogramiáda

F35

Páteční odpoledne, 23. listopadu, podepisoval pan Miloš Doležal na místním informačním centru svoji nejnovější knihu Jako bychom dnes zemřít měli - drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara. Trpěliví byli čekatelé i autor, který svůj autogram připojil snad dvěstěkrát. Téměř každý chtěl s Milošem Doležalem prohodit pár přátelských vět, či ukázat své příbuzné na fotografiích otištěných v knize. Pro autora tu byla řada faktických i podnětných připomínek. Zájem veřejnosti i autora nabízí možnost besedy s panem Doležalem, o které vás budeme včas informovat (konec ledna 2013?). Autogramiády se osobně zúčastnil i vydavatel knihy a majitel Nové tiskárny v Pelhřimově, pan Bedřich Kocman. Knihu lze zakoupit v ledečském informačním centru za 380,- Kč.  -ok-

 
26.11.2012

Ruch na ledečském hradě neutichá ani po turistické sezoně

h2

Mnozí z vás si možná při svých podzimních procházkách povšimli, že kolem hradu se neustále pohybuje řada lidí i stavební technika. Pomineme-li rozkopané nádvoří, soustřeďme se v tomto příspěvku na technicky, historicky i esteticky zajímavou stavbu příjezdového mostu k hradu. Momentálně tu probíhá stavebně historický a archeologický průzkum i příprava projektové dokumentace na renovaci této přístupové komunikace do hradu. Most v této podobě je z konce 17. století (1690). Vznikal jako příjezdová cesta k letohrádku a zahradám šlechty z Thunu. Původně to byly kamenné pilony s dřevěnou vozovkou, téměř o jedno a půl století později (1839) byl most zaklenut kamenem. Prakticky takto stavba vydržela až do současnosti. Z důvodu havarijního stavu nyní dochází k přípravě zmíněné dokumentace a následně k neobtížnější fázi celého projektu – tedy obstarání dostatku finančních prostředků na renovaci a záchranu této významné památky. Pro zajímavost se tato suma odhaduje na 8 mil. korun. -lš-  

 
16.11.2012

Výměna oken v lékárně na poliklinice

WP 000153

Dobrou spoluprací se dílo podařilo. Na začátku roku 2012 byla v lékárně na místní poliklinice vyměněna okna, která zafinancovala paní PharmDr. Velátová formou předplaceného nájmu a na která byla vybrána firma ATOS spol. s r. o. Ledeč n. S. A protože omítka na západní straně již značně opadávala a hrozilo nebezpečí úrazu odpadlou omítkou, rozhodlo se město, že provede novou omítku na štítu západní strany. Po výměně zbývajících dvou oken v tomto štítu byla oprava omítky, respektive provedení nové, zadána společnosti ATOS spol. s r. o.. Tato společnost nejenže v polovině listopadu dílo zdárně dokončila, ale dokonce se finančně na opravě omítky podílela. -zč-

 
15.11.2012

Dokončení komunikace v lokalitě na staré Habrecké cestě

WP 000117

Město Ledeč se v listopadu 2008 kupní smlouvou zavázalo dokončit komunikaci k dvanácti rodinným domům v lokalitě na staré Habrecké cestě (ač to mnozí nevědí, tato nová část už patří k obci Habrek).  

 
14.11.2012

Vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému

IMG 3613

Sběrači kovů to nejsou! Mnozí z vás si možná ve městě povšimli, že po stožárech veřejného osvětlení i nízkého napětí se „šplhají„ cizí lidé. Tak tihle zrovna neškodí, jedná se o pracovníky firmy Mopos Communications, a.s. Pardubice, kteří provádějí instalaci „Vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Ledeč n. S.“.  Podle smlouvy o dílo, by tento rozhlas měl být dokončen do konce letošního roku. Instalace bezdrátových hlásičů bude i v integrovaných obcích – Souboř, Vrbka, Habrek i Obrvaň. Celková hodnota díla, včetně DPH, bude činit  téměř 3 miliony a šestsetpadesát tisíc korun. Systém bude, mimo jiné, také obsahovat digitální záznamník zpráv, rozhlasovou ústřednu, elektronické sirénové jednotky, srážkoměr a vodoměrné stanice. -zč-

 
12.11.2012

Informace občanům

npu

Vážení spoluobčané, v příloze Vám předkládáme vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Telči ze dne 17.10.2012, které reaguje na naši žádost o radu ohledně pohřbívání ostatků našich blízkých. Jak se sami můžete přesvědčit, z tohoto vyjádření se nedovíme zhola nic. Proto se vedení města rozhodlo zjistit Váš názor na problematiku ohledně městské památkové zóny. Původně jsme zamýšleli uspořádat místní referendum, které by bylo spojeno s prezidentskými volbami v termínu 11. a 12. ledna 2013. Bohužel naše vláda a poslanecká sněmovna jsou tak zaneprázdněni bojem o své přežití, že opomněli novelizovat zákon o místním referendu. Z tohoto důvodu by pro naše město bylo příliš finančně náročné vypsat samostatné místní referendum, protože s prezidentskými volbami referendum spojit nelze. Vedení města tedy vypíše anketu, která proběhne v termínu prezidentských voleb. Obsahem ankety bude jednoduchá otázka, která se Vás zeptá, zda souhlasíte se zrušením památkové zóny v Ledči nad Sázavou. Výsledky této ankety pak budou vedení města sloužit jako mandát k vyjednávání s Ministerstvem kultury a Národním památkovým úřadem. Mgr. Petr Vaněk, starosta města, Jaroslav Doležal, místostarosta města  

 
12.11.2012

Připravuje se nový katalog služeb 2013-14

501

Informační centrum v Ledči nad Sázavou připravuje opět nové vydání „KATALOGU SLUŽEB“ na rok 2013-2014. Ve formuláři je třeba uvést: název firmy, stručný popis její činnosti, adresu, tel., fax, email, provozní dobu, popřípadě webovou adresu. Poplatek za zveřejnění inzerátu v katalogu činí 50,- Kč. S vyplněným formulářem se prosím dostavte na Turistické informační centrum.V zadní části katalogu bude možno zveřejnit i větší reklamu ( 1/2 A5 za 500,- Kč, A5 za 1.000,-Kč). Jestli budete mít zájem, připravte si prosím její návrh. Zájemci o zveřejnění v katalogu se mohou přihlásit nejpozději do 30.11 2012. Informace na tel. 569 721 471 nebo 731 612 459.
ikona souboruFormulář ke stažení.

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load