Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

25.02.2020

Termíny prodejních trhů v Ledči nad Sázavou v roce 2020

apples 1841132  340

Pravidelné prodejní trhy na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou se budou v roce 2020 konat v těchto dnech: 7.4., 5.5., 2.6., 7.7., 4.8., 8.9., 6.10. a 3. 11. O termínech trhů v měsíci prosinci budeme v předstihu informovat. -OdMI-

 
24.02.2020

Prodej posledního pozemku pro výstavbu RD v lokalitě Plácky – II. etapa

ZM na svém zasedání dne 22. 7. 2019 a v souladu s „Pravidly prodeje pozemků pro výstavbu 11 rodinných domů v lokalitě Plácky – II. etapa“ schválilo prodej osmi z těchto pozemků, prodej jednoho pozemku byl schválen ZM na zasedání dne 11. 9. 2019 a prodej pozemku předposledního na zasedání ZM dne 18. 12. 2019. Poslední volný pozemek je vyznačen na přiložené mapce.

 
19.02.2020

ŠKOLA KOUZEL Pavla Kožíška

2020 03 22 Kozisek

Pojďte si hrát na kouzelnickou školu a v roli kouzelnických učňů čarujte na jevišti společně se známým kouzelníkem PAVLEM KOŽÍŠKEM. Každý kouzelnický učeň dostane pravé kouzelnické vysvědčení a všechny děti v sále budou zapojeny do většiny kouzel a soutěží. V roli kouzelnice se představí Hanka Mašlíková nebo Martina Dvořáková. Kdy: neděle 22. března 2020 od 14:00Kde: sál Gymnázia Ledeč nad SázavouCena vstupenek: 150 Kč dospělý, 100 Kč děti. Předprodej vstupenek dnes zahájen v Turistickém informačním centru na Husově náměstí 60 a nebo rezervace na adrese http://rezervace.ledecns.cz 

 
18.02.2020

Výstava MÝMA OČIMA

2020 03 24 vystava Mýma očima

Klienti Domova Háj všechny srdečně zvou na vernisáž výstavy fotografií "MÝMA OČIMA", která proběhne 24. března 2020 od 16 hodin v kavárně Kovárna v Ledči nad Sázavou. 

 
17.02.2020

Jak se cestuje ve VDV od 1. března 2020

VDV
Co je to VDV?
Je to zkratka pro integrovaný dopravní systém Veřejná doprava Vysočiny.

Co to znamená integrovaný dopravní systém?
Pomocí jedné jízdenky se může cestující přepravovat mezi dvěma místy v Kraji Vysočina, přičemž během cesty můžu libovolně přestupovat mezi vlakem a autobusem.

Je do IDS VDV zapojená i městská hromadná doprava (MHD)?
Od 1. března 2020 zatím nebude integrovaná MHD. V rámci dalšího rozšiřování IDS VDV se s integrací MHD jednotlivých měst počítá. Postupné zavádění integrace MHD bude závislé na výsledcích jednání s jednotlivými objednateli MHD, tj. městy.

Jsou všechny vlaky a autobusy v Kraji Vysočina zapojené do VDV?
Seznam integrovaných dopravců a seznam linek a spojů je uveden ve Smluvních přepravních podmínkách VDV v příloze č. 1 a 2. Vyjmenované linky a spoje integrované do VDV jsou zveřejněny také na webových stránkách www.verejnadopravavysociny.cz a v jízdních řádech jednotlivých linek. Všechny vlaky dopravce Českých drah (ČD) včetně rychlíků jsou na území Kraje Vysočina integrované do VDV a to pro cesty v rámci Kraje Vysočina. Na linkách a spojích, které nejsou integrované ve VDV, se kupují jízdenky dle tarifu dopravce. Tyto jízdenky nejsou přestupní na autobusy a vlaky VDV. V případě přepravy autobusy nebo vlaky přes hranice kraje se použije na daném spoji tarif dopravce, případně IDS druhého kraje, pokud je tak stanoveno v jízdním řádu.
ikona souboruVEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE ZDE.

ikona souboruJÍZDENKA VDV ZÁKLADNÍ

 
13.02.2020

Autobusová linka 760740 Jihlava - Ledeč

V neděli 1. 3. 2020 vstoupí v platnost upravený jízdní řád na autobusové lince 760740 Jihlava – Ledeč nad Sázavou viz. příloha  ikona souboru760740

 
10.02.2020

Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 - Tisková zpráva

LOGO financni sprava

Přiznání k  dani z příjmů za rok 2019 jsou poplatníci povinni podat do data 1. 4. 2020.
Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do data 1. července 2020. To platí jen, je-li příslušná plná moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 1. dubna 2020 včetně.
Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na webových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.
Pro platbu daně z příjmů fyzických osob na Finančním úřadě pro Kraj Vysočina platí toto číslo účtu: 721 – 67626681 / 0710.

Všechna územní pracoviště Finančního úřadu pro Kraj Vysočina budou pracovat v uvedených pracovních dnech v rozšířených úředních hodinách:
23. 3. – 31. 3. 2020 8:00 – 17:00 hod.
1. 4. 2020 8:00 – 18:00 hod.

Pracovníci Finanční správy zajistí přijímání daňových přiznání a poskytování informací s tím spojených také formou výjezdů do vybraných obcí: ikona souboruZDE

Detailní informace o všech výjezdech pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí v roce 2020 jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.

K vyplnění tiskopisu DAP k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019 a k jeho vytištění je možno využít interaktivní formuláře dostupné na webových stránkách FS. Tyto formuláře jsou určeny k „papírovému“ podání na pracovištích finanční správy.

Zpracování a odeslání vyplněných DAP je možné i elektronicky v aplikaci EPO na Daňovém portálu FS dostupném na adrese www.daneelektronicky.cz. Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je elektronické podání povinné.

 
10.02.2020

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2020/21

zapis1

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/21 v ZŠ Ledeč nad Sázavou se uskuteční  v budově školy v Komenského ulici v termínech:
pátek 3. dubna 2020 v době od 14 do 17 hod.,
sobota 4. dubna 2020 v době od 8 do 11 hod.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, k zápisu je třeba rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. 

Povinná školní docházka ve školním roce 2020/21 začíná pro děti narozené 
od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené  do 30. 6. 2015 (podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2014 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2015 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti o přijetí přiloží zákonný zástupce).
K zápisu se musí dostavit zákonní zástupci dítěte i v případě, že budou žádat o odklad. Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Zápis se skládá z formální části (zápis údajů o žákovi a zákonném zástupci) a motivační části (cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte).

Všichni pedagogičtí pracovníci naší školy se už moc těší na nové žáky.

 
07.02.2020

NOVÉ KNIHY V TIC

Nové knihy M Doležal

Nové knihy v prodeji od autora MILOŠE DOLEŽALA v Turistickém informačním centru na Husově náměstí 60.

 
05.02.2020

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2020

vysledky trikralove sbirky

Děkujeme všem vedoucím skupinek, koledníkům i Vám všem, kteří jste přispěli.

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load