Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

08.06.2018

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

stažený soubor (2)

Upozorňujeme občany na plánované přerušení dodávky elektřiny, které bude dne 26. 6. 2018 od 11:30 hod do 15:00 hod v ikona souborulokalitách: Husovo náměstí, Mostecká, konkrétní místa zjistíte na místě - vyvěšené oznámení, na bezplatné lince 800 850 860 nebo na odkazu: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

 
01.06.2018

POPLATEK ZA ODPADY

majetek

Posledního března (31.3.2018) uplynul zákonný termín pro uhrazení poplatku za odpady. V souvislosti s tím, že tento poplatek neuhradila k dnešnímu dni  ještě celá řada občanů našeho města, vyzýváme všechny, kteří ještě tak neučinili, aby uhradili své závazky plynoucí z tohoto poplatku co nejdříve. V případě, že takto neučiníte a poplatek neuhradíte neprodleně (nejpozději do 30. 6. 2018, č.ú. 19-2429521/0100, do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení), je zákonnou povinností města neuhrazený poplatek  vymáhat dle platných legislativních předpisů. 

 
01.06.2018

Informace pro občany

V návaznosti na účinnost Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 5/2016 o nočním klidu, informujeme občany i návštěvníky našeho města, že ve dni konání Městských slavností 2018 tj. 9. 6. 2018 se dobou nočního klidu rozumí doba od 02:00 hod. do 06:00 hod.

 
29.05.2018

Oznámení Turistického informačního centra

TIC

Turistické informační centrum bude v sobotu 2. 6. 2018 z personálních důvodů otevřeno od 8:30 do 10:30. Děkujeme za pochopení. 

 
24.05.2018

Uzavírka v ulici Havlíčkova

uzavírka

Doplnění k uzavírce silnice č.III/34740 v ulici Havlíčkova v Ledči n.S. Uzavírka bude probíhat po etapách.
I. etapa bude v úseku od Hutní ulice k ul. Údolní (křižovatka z ulicí Údolní bude průjezdná) a to v termínu 21.5. – 30.6.2018
II. etapa v úseku od č. p. 432 až po č. p. 1266 v termínu od 1. 7. - 20. 8. 2018. 
V případě rychlejšího postupu prací při rekonstrukci kanalizace a vodovodu bude termín ukončení I. etapy zkrácen.
Stanovení přechodné úpravy provozu, včetně objízdných tras a dopravního značení naleznete ikona souboruzde.

 
24.05.2018

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Zákaz vstupu

Vážení spoluobčané,z důvodu rekonstrukce schodů (betonování nových nášlapů) od železniční zastávky k hradu, bude tato cesta pro pěší do 31.5.2018 zcela uzavřena. Cesta pro pěší je možná po schodech pod hradem směrem k Pivovarskému údolí. Děkujeme za pochopení. -OdMI-

 
23.05.2018

Informace pro cestující-přemístění obslužnosti stanoviště autobusů

Informace

Přemístění obslužnosti stanoviště Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí:


stanoviště 1 je přemístěno na stanoviště 5
pro LINKY:

600650 Ledeč nad Sázavou - Pavlov - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod - Jihlava

600660 Ledeč nad Sázavou - Havlíčkův Brod - Chotěboř - Chrudim - Pardubice - Hradec Králové


 
23.05.2018

Dopravní omezení - úprava křižovatky na Husově náměstí (lokalita u autobusového nádraží)

Jak jsme již na našich webových stránkách informovali, v nejbližších dnech budou zahájeny práce na úpravě křižovatky na Husově náměstí (u autobusového nádraží). V této souvislosti bychom chtěli občany města informovat o připravovaných dopravních omezeních. Úpravu provozu pro I. etapu v termínu od 3. 5. 2018 do 13. 5. 2018 naleznete ikona souboruzde, úpravu provozu pro II. etapu v termínu od 14. 5. 2018 do 31. 10. 2018 naleznete ikona souboruzde a úpravu provozu pro obě etapy pro vozidla nad 12 tun ikona souboruzde. Předem občanům města děkujeme za pochopení a trpělivost a věříme, že provedené úpravy přispějí k vyšší bezpečnosti silničního provozu v řešené lokalitě a ke zlepšení komfortu všech účastníků silničního provozu. -OdMI-

 
21.05.2018

NOC KOSTELŮ

Snímka obrazovky 2018 05 05 o 9 20 29

Srdečně vás zveme na NOC KOSTELŮ v Ledči nad Sázavou, Husův sbor CČSH v pátek 25. 5. 2018 od 15 hod. ikona souboruProgram ZDE.

 
17.05.2018

Jarní úklid komunikací

úklid

I v letošním roce probíhá jarní úklid komunikací a dalších ploch ve vlastnictví města.  Aby úklid probíhal co nejefektivněji, dovolujeme si vás seznámit s termíny čištění jednotlivých komunikací, případně bloků komunikací. Informovanost občanů budeme zajišťovat umístěním přenosných značek s uvedením přesného termínu provádění čištění, abyste vždy včas, před uvedeným termínem, měli možnost přeparkovat svá vozidla a zajistit tak volný průjezd čistící technice. Naší snahou bude umístění přenosných značek nejpozději 5 dnů před vlastním čištěním komunikace. Jak tedy vypadá plán pro jednotlivé komunikace. Z důvodu opotřebování a poruchovosti techniky může dojít k prodlení, za které se předem tímto omlouváme. Pokud taková situace nastane, bude plánovaný termín úklidu nahrazen v co možném nejkratším následujícím období. ikona souboruROZPIS ZDE

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load