Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

24.10.2017

Snížení energetické náročnosti Střediska volného času Barborka 790, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Již na jaře 2016 schválilo Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou záměr realizace akce „Snížení energetické náročnosti Střediska volného času Barborka 790, 584 01 Ledeč nad Sázavou“ a uložilo oddělení majetku a investic zajištění podkladů nutných k podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP, Prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie na podporu realizace této akce.

 
24.10.2017

Oprava komunikace ul. Ke Stínadlům II. etapa

Jak jsme již naše čtenáře informovali, v měsíci červnu byly zahájeny stavební práce na akci „Oprava komunikace ulice Ke Stínadlům II. etapa“, které provádí Sdružení dodavatelů EVOS - HYDRO + SWIETELSKY – Ledeč nad Sázavou.

 
24.10.2017

Parkovací automaty v ulici Nádražní

mg bez nazvu fotonovinky mf9538

V souvislosti s nedostatkem parkovací míst a i s ohledem na množící se stížnosti a připomínky zákonných zástupců žáků školy v ulici Nádražní, byla navržena instalace dvou parkovacích automatů a to na parkovišti před základní školou a na parkovišti u pošty.

 
23.10.2017

INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ

Arriva

Úplná uzavírka sil. III/01831 v Ledči n. S.; ul. Pivovarská pod žel. mostem v termínu od 24.10.2017 do 26.10.2017; vždy od 7:30 hod. do 16:10 hod.; bližší informace naleznete ikona souboruZDE.

 
21.10.2017

Výsledky voleb v Ledeč nad Sázavou

Celkové výsledky zde. Výsledky za jednotlivé okrsky zde.

 
20.10.2017

Upozornění - Oprava komunikace ul. Ke Stínadlům II. etapa

upozornění

Vážení občané, chtěli bychom Vás tímto informovat, že od 20. 10. 2017 bude horní úsek komunikace  Ke Stínadlům, viz ikona souborusituace, zcela uzavřen veškerému provozu. Avšak rozsah uzavírky může být vzhledem k okolnostem změněn. Uzavírka této etapy bude trvat do 29. 10. 2017.
Děkujeme za pochopení. Evos - Hydro, s.r.o. a Město Ledeč nad Sázavou

 
18.10.2017

O lásce a sexu převážně-nevážně

O lásce a sexu převážně nevážně 31 10 2017

Město Ledeč nad Sázavou Vás zve v úterý 31. října 2017 do sálu gymnázia na MUDr. Radima Uzla a Simonu Klímovou v pořadu O LÁSCE A SEXU PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ. Začátek představení v 19 hod. vstupenky v prodeji od 4. října 2017 v TIC Ledeč.  Cena vstupenky je 250 Kč. 

 
16.10.2017

ÚPLNÁ UZAVÍRKA v ul. Pivovarská - oprava železničního mostu

dopravni uzavirka

Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás tímto informovat o plánované úplné uzavírce místní komunikace č. III/01831 v ul. Pivovarská, z důvodu opravy železničního mostu a to v termínu od 24. 10. 2017 do 26. 10. 2017. Dopravní značení a objízdná trasa ikona souboruviz grafická příloha. - OdMI -

 
09.10.2017

Změna ve veřejné dopravě na Vysočině

Jak již mnozí z vás postřehli ze sdělovacích prostředků, připravuje Kraj Vysočina od roku 2019 nový integrovaný systém veřejné dopravy.  Součástí realizace této změny dopravy je i příprava veřejné soutěže, ze které vzejde dopravce, který bude provozovat dopravu v rámci Kraje Vysočina.  V současnosti zpracované jízdní řády budou sloužit jako zásadní podklad pro veřejnou soutěž.  I když zástupci Kraje Vysočina údajně jednotlivá města i obce na připravovanou změnu dopravy upozorňovala, většina starostů mikroregionu  se s prvním návrhem zpracovaných jízdních řádů seznámila až na setkání se zástupci „kraje“ a zhotovitelem návrhu na setkání 27.2.2017 u nás v Ledči nad Sázavou.  Na velmi bouřlivém jednání, kdy starostové reagovali na návrhy v jízdních řádech, které neakceptovaly základní léty zažitá pravidla (např. nerespektování začátku a konce pracovní doby v Kovofiniši, začátky a konce vyučování ve školách, případně i ukončení řady ranních spojů již na Husově náměstí a ne u Kovofiniše atd. atd.), byla vznesena celá řada připomínek. Některé z nich byly zhotovitelem zaznamenány ihned, ale vzhledem k tomu, že byly vznášeny stále další a další připomínky, byli starostové požádání o jejich sepsání a zaslání písemně na krajský úřad. Největším šokem pro všechny přítomné však byl návrh na  zrušení přímého autobusového  spoje z Ledče n.S. do Havlíčkova Brodu. Tento byl pro občany Ledče nahrazen spojem vlakovým, případně alternativním autobusovým pouze do Světlé n.S. a následně s přestupem na vlak a dopravu na vlakové nádraží v Havlíčkově Brodě. Toto bylo pro všechny přítomné starosty neakceptovatelné a vyzvali zhotovitele k nápravě a návratu k původnímu přímému spojení. V návaznosti na toto jednání byly následně na jednání Mikroregionu Ledečsko předány písemné připomínky jednotlivých starostů k návrhům jízdních řádů a tyto opět s vyslovením rázného nesouhlasu se zrušením přímého autobusového spoje do Havlíčkova Brodu zaslány 10.5.  na příslušný odbor Kraje Vysočina. Po delší pauze byla starostům v konci srpna a na začátku září zaslána nová verze návrhu jízdních řádů společně s pozváním na jednání, tentokráte do Světlé nad Sázavou. Jednání se uskutečnilo 19.9., avšak jeho průběh byl velmi obdobný tomu únorovému setkání. Většina (skoro žádná) z připomínek nebyla akceptována a tedy ani zachování přímého spoje mezi Ledčí n.S a Havlíčkovým Brodem. Bohužel zhotovitele řádů nepřesvědčila nutnost zavedení přímého spoje ani pro staré a nemocné občany, kteří tyto spoje využívají při cestě do nemocnice ani pro matky s dětmi a školáky, kteří takto budou nuceni nejen několikrát přesedat, ale cestovat autobusem téměř přes „celý“ Havlíčkův Brod. Ještěže alespoň budeme moci cestovat v konformních klimatizovaných vlacích, jak jsme byli tiskovou mluvčí „kraje“  ujištěni v televizní reportáži dne 25.9.2017. Je smutné, že naši občané opět prohrávají s ekonomickými zájmy a doplácejí na svoji „polohu“ v Kraji Vysočina. Vždyť  přímý spoj např.s Chotěboře do Havlíčkova Brodu určitě nikdo nezrušil. A tak nezbývá než věřit, že se nám společně s vaší pomocí podaří zvrátit, během času který nám zbývá, toto nesmyslné rozhodnutí . 

 
04.10.2017

Hřiště pro všechny uzavřeno

uzavření hřiště 2017

Od 15. 10. je víceúčelové hřiště pro všechny pro sezonu 2017 uzavřeno. Bližší informace v TIC Ledeč nebo na tel.: 569 721 471

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load