Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

07.11.2013

Odpověď na dotaz : Proč se neopravilo prostranství u věžáku čp. 1097?

V letošním roce se  úmyslně opravil pouze chodník nad domem čp. 1097. Jak všichni občané vědí, byla zahájena akce „Regenerace zeleně“ v Ledči nad Sázavou. Při této akci se město snaží provést minimálně terénní úpravy pro další parkovací plochy. Jedna taková parkovací plocha je navržena i u domu čp. 1097. Takže aby se mechanizací tato plocha nepoškodila, město provede úpravu asfaltovým povrchem až po úpravě parkovací plochy a úpravě regenerace zeleně v tomto prostoru sídliště. 

 
05.11.2013

Upozornění

V souvislosti se spuštěním základních registrů byla zjištěna duplicita adresních míst ve městě Ledeč nad Sázavou (ke vzniku došlo v 60. letech minulého století historickým převedením části katastrálního území Hradec ke katastrálnímu území Ledeč nad Sázavou). Tato skutečnost se týká adresních míst zejména ulic na Zoufalce, Partyzánská, Slunečná a části ulice Pivovarská. Všichni občané, jichž se změna konkrétně týká, o ní budou písemně informováni dopisem.  

 
04.11.2013

Konec moštování

moštování konec

ČSZ v Ledči nad Sázavou oznamuje, že v sobotu 9. listopadu 2013 končí sezona moštování ve zdejší moštárně.

 
26.10.2013

Výsledky voleb do PS 2013

Výsledky Ledeč nad Sázavou naleznete zde. Jednotlivé okrsky zde.

 
25.10.2013

UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE

oznameni

Rozhodnutím prezidenta republiky bylo stanoveno konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dny 25. a 26. října 2013. Vzhledem k tomu, že se jedná o volby předčasné, dochází v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu české republiky, ve znění pozdějších předpisů ke zkrácení většiny termínů. Mimo jiné je zkrácena i lhůta pro dodání hlasovacích lístků všem voličům a to ze 3 dnů na 1 den přede dnem voleb. Na tuto skutečnost chceme všechny voliče včas upozornit, aby neměli obavu, že neobdrží hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.    Rozpis ulic do jednotlivých volebních okrsků je uveden v Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – k nahlédnutí „zde“.

 
24.10.2013

Oznámení - volná pracovní pozice

volná pracovní pozice

Tajemník Městkého úřadu Ledeč nad Sázavou oznamuje, že se ode dne 1. 1. 2014 uvolní na Městském úřadě Ledeč nad Sázavou pracovní pozice - uklízečka. Doba trvání pracovního poměru - doba neurčitá. Plat určí zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce, Nařízením vlády 130/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle kolektivní smlouvy.

 
23.10.2013

Upozornění občanům o přerušení dodávky elektřiny!

SKMBT C224e13102312130 0001
 
21.10.2013

Informace k akci „Regeneraci zeleně v Ledči nad Sázavou“

Vážení občané, v souvislosti probíhajícími pracemi na akci „Regenerace zeleně v Ledči nad Sázavou“ Vás, tak jak jme slíbili, chceme informovat o průběhu prací.

 
17.10.2013

JAK JE TO S TV SIGNÁLEM V LEDČI

web převaděč

Na ne četné stížnosti občanů na televizní signál v Ledči n. S. jsem se dotázal přímo v České televizi, kde mi k aktuálnímu stavu pokrytí tv signálem Ing. Moutelík sdělil níže uvedenou informaci i s kontakty pro případné další informace. Dotazy k tomuto tématu jsou na MěÚ Ledeč bezpředmětné, Město tuto síť ani dokrývač na Šeptouchově nespravuje. O případných změnách vás budeme včas informovat na našem webu i prostřednictvím Ledečského zpravodaje. ok

 
15.10.2013

PRÁCE V NÁDRAŽNÍ ULICI FINIŠUJÍ

IMG 5683

Očekávaná rekonstrukce komunikace v Nádražní ulici přichází do fáze, která je nejen atraktivní, ale kterou občané, zejména řidiči, rádi vidí a oceňují. Tak tedy přesně v polovině měsíce října byly položeny první metry asfaltového koberce k našemu nádraží respektive zimní hale. Počasí zatím přeje a všechny těší, že se daří tato dílčí oprava ulic v Ledči. Ostatně, jak je z obrázků patrné, i stromy a keře se k tomu slavnostně oblékly. ok 

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load