Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

27.11.2013

Výzva uživatelům hrobových míst

Město Ledeč nad Sázavou – provozovatel a správce pohřebiště oznamuje, že od měsíce listopadu 2013 začne vyzývat dosavadní uživatele hrobových míst, k nimž není uzavřena smlouva o nájmu hrobového místa, k uzavření příslušné písemné nájemní smlouvy. Tyto výzvy k uzavření nájemní smlouvy budou vyvěšeny na obvyklém veřejně přístupném místě na veřejném pohřebišti, na úřední desce Města Ledeč nad Sázavou a také na webových stránkách Města Ledeč nad Sázavou ve zprávě: Výzva uživatelům hrobových míst – upozornění na neexistenci nájmu hrobového místa a výzva k uzavření nájemní smlouvy. Provozovatel pohřebiště upozorňuje dosavadní uživatele předmětných hrobových míst, že pokud nebude smlouva o nájmu hrobového místa uzavřena do 1 (jednoho) roku od níže uvedeného dne zveřejnění tohoto oznámení na veřejném pohřebišti, jejich dosavadní užívací právo k hrobovému místu marným uplynutím této doby zanikne.

 
27.11.2013

UŽ JE TO TADY

IMG 5869

Na ledečské náměstí doputoval vánoční strom a Ledečákům tak připomíná, že Vánoce 2013 už jsou opravdu za dveřmi. Strom je to moc pěkný – stříbrný smrk, vysoký 12 metrů (a to ještě před usazením přišel téměř o metr). Narychlo jsme spočítali, že je to vlastně ještě mladík, nějakých pětadvacet let. Také do centra města nemusel cestovat příliš daleko, vlastně jen pár stovek metrů z ulice Pod Skalkou. Jen pár kosmetických zásahů pracovníků technických služeb, něco světýlek a symbol Vánoc je připraven ke slavnosti, která otevře letošní advent. Tak nezapomeňte přijít v neděli odpoledne (1. 12.) pozdravit a podpořit jedinečný čas radostného očekávání příchodu svátků vánočních. Nechť nás letošní ledečský vánoční strom provede těmito krásnými svátky v klidu a přátelské sváteční atmosféře. ok 

 
21.11.2013

REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI NA LETNÍM STADIONU

P1000049

Na letním stadionu byla provedena rekonstrukce poškozené opěrné zdi ve sportovním areálu, která byla již zcela v havarijním stavu, a hrozilo její zřícení. Část zdi musela být rozebrána a znovu vyzděna, praskliny byly vyčištěny od náletů stromů a keřů a vyspárovány, uvolněné části zdi byly upevněny a vyspraveny. Dále došlo k vybourání starých chodníků a zhotovení nových. Oprava této zdi je jedním z kroků k obnovení plné funkce sportoviště. Oprava opěrné zdi proběhla s finanční podporou z Kraje Vysočina – Fond Vysočiny, grantový program Sportoviště 2013, výše podpory činila 100 000,- Kč, celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na 361 549,- Kč. Prohlédnout si a porovnat stav zdi a chodníků před a po opravě můžete v naší fotogalerii. - jm - 

 
15.11.2013

Přírodní zahrada v Ledči nad Sázavou

IMG 5776

V říjnu 2013 byl na území našeho města ukončen zajímavý projekt, který podpořil  Kraj Vysočina – Fond Vysočiny. Návštěvník přírodní zahradu muže navštívit při své procházce, je umístěna 1 km jihovýchodně od centra našeho města a leží při výletní a turistické cestě do známé Foglarovy Zlaté zátoky. Kdo očekává, že uvidí na ploše cca 4.000 m2 krásně posekaný „anglický trávník“ bude zklamán. V žádném případě nebude zklamán ten, který již navštívil podobnou přírodní zahradu a ví, že v přírodních zahradách je kladen důraz na napodobení původního biotopu a na maximální podporu přirozených dějů. 

 
11.11.2013

Nabídka stavebních parcel

IMG 3114

Město Ledeč nad Sázavou nabízí na prodej pozemky, za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě Na Pláckách. 

 
08.11.2013

PŘEDPOSLEDNÍ V ROCE 2013

zpravodaj 12

PŘEDPOSLEDNÍ V ROCE 2013 Padesát tři dnů před koncem tohoto kalendářního roku vychází LISTOPADOVÝ LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ. Je tomu 15 let, co byla otevřena další trasa pražského metra, my jsme byli skromnější – položili jsme asfaltový koberec v Nádražní ulici, také o tom se mj. dočtete v tomto vydání zpravodaje. A co ještě? Samozřejmě výsledky, ne zvláště povedených, voleb, kterak pokračuje regenerace zeleně, o nebeském dění nad sídlištěm i gymnáziem. Obsáhlá zpráva je od policie (zejména pro ty, kteří nedisciplinovaně parkují svá auta), k sousedům jsme zavítali do Tasic a představte – na Mikuláše přijede do Bělé ARAKAIN. Otiskujeme také poslední část vyprávění pana primáře Svobody, chovatelé vyčíslili svou výstavu. Běh Šeptouchovem přilákal hodně mládeže (kupodivu i sportovat), karatisté „to mydlí“ na medaile. Ze školství se dozvíte, krom obvyklé stránky gymnázia, i o změnách na základní škole a také co chystá ZUŠka na sváteční dny. Společenská kronika tentokrát není tak bohatá, tak přidám bonus – dneska má narozeniny Delon (samozřejmě, že ten Alain a je mu 78) a úplný závěr je velké pozvání Města a SVČ na zahájení Adventu. Tak už dnes je na pultech LISTOPADOVÝ LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ, pokud se vám bude líbit, tak si jej můžete už v tyto dny předplatit v infocentru (je tu i poukázka na dárkové předplatné). Tak hezké listopadové dny a příjemné chvíle u LISTOPADOVÉHO LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE. ok

 
07.11.2013

Odpověď na dotaz : Proč se neopravilo prostranství u věžáku čp. 1097?

V letošním roce se  úmyslně opravil pouze chodník nad domem čp. 1097. Jak všichni občané vědí, byla zahájena akce „Regenerace zeleně“ v Ledči nad Sázavou. Při této akci se město snaží provést minimálně terénní úpravy pro další parkovací plochy. Jedna taková parkovací plocha je navržena i u domu čp. 1097. Takže aby se mechanizací tato plocha nepoškodila, město provede úpravu asfaltovým povrchem až po úpravě parkovací plochy a úpravě regenerace zeleně v tomto prostoru sídliště. 

 
05.11.2013

Upozornění

V souvislosti se spuštěním základních registrů byla zjištěna duplicita adresních míst ve městě Ledeč nad Sázavou (ke vzniku došlo v 60. letech minulého století historickým převedením části katastrálního území Hradec ke katastrálnímu území Ledeč nad Sázavou). Tato skutečnost se týká adresních míst zejména ulic na Zoufalce, Partyzánská, Slunečná a části ulice Pivovarská. Všichni občané, jichž se změna konkrétně týká, o ní budou písemně informováni dopisem.  

 
04.11.2013

Konec moštování

moštování konec

ČSZ v Ledči nad Sázavou oznamuje, že v sobotu 9. listopadu 2013 končí sezona moštování ve zdejší moštárně.

 
26.10.2013

Výsledky voleb do PS 2013

Výsledky Ledeč nad Sázavou naleznete zde. Jednotlivé okrsky zde.

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load