Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

13.09.2011

Ledeč v Toulavé kameře

V neděli 11. září byla odvysílána v pořadu Toulavá kamera reportáž o Ledči na Sázavou. Můžete ji shlédnout v archivu na webu pořadu.

 
01.09.2011

Je 1. září a úderem osmé vstoupil do historie nový školní rok 2011/2012

IMG 9076

Je to přelomový čas pro 74 místních prvňáčků (35 děvčat), kteří jsou rozděleni do tří tříd. První kroky ke vzdělání jim zprostředkují zkušené paní učitelky – J. Bernáthová, J. Hrochová a D. Tůmová. Děti přišlo pozdravit vedení školy v čele s paní ředitelkou Petrou Vágnerovou a zástupcem ředitelky panem Milanem Štěpánkem. Tradičně si tuto slavnostní chvíli nenechalo ujít ani vedení Města Ledče n. S., a to starosta Mgr. Petr Vaněk a místostarosta Jaroslav Doležal. Předali dětem malý dárek a popřáli pro příští čas hodně zdraví, trpělivosti a píle. Bližší informace základní škole a zahájení nového školního roku získáte v zářijovém vydání Ledečského zpravodaje. –ok-

 
25.07.2011

Europoslankyně Brzobohatá navštívila Ledeč

IMG 8180

Na pozvání vedení Městského úřadu v Ledči nad Sázavou zavítala v polovině července Ing. Zuzana Brzobohatá v doprovodu Mgr. Běly Hejné (ČSSD - Ministerstvo vnitra, odbor azylové amigrační politiky) na Ledečsko.

 
19.07.2011

Oznámení

Dne 15.července 2011 vyhlásil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemce o koupi majetku v k.ú Ledeč nad Sázavou. Jedná se o nemovitosti na rohu Hůrky a Koželské ulici v Ledči. Jako starosta města považuji za důležité upozornit případné zájemce na skutečnost, že nemovitosti leží v památkové zóně. Proto bude nezbytné, k jakýmkoliv úpravám, stanovisko orgánu státní památkové péče. Přestože Městský úřad jedná o redukci památkové zóny, nemůžeme zaručit vyřešení tohoto problému v řádu měsíců a chceme touto cestou upozornit případné zájemce na obtíže, které je čekají. Mgr. Petr Vaněk, starosta Ledče nad Sázavou

 
30.06.2011

Oznámení Městského úřadu

Dnem 1. 7. 2011 nabývá účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. Jednou ze změn zákona o rybářství je přesunutí kompetence k vydávání rybářských lístků z obecních úřadů ORP (Světlá nad Sázavou) na obecní úřady obcí s POÚ (Ledeč nad Sázavou). Více informací naleznete v článku.

 
21.06.2011

Sváteční letní odpoledne na ledečském náměstí

DH 1

V pátek 17. června 2011 začala místní základní umělecká škola s předstihem slavit Den hudby. Ten je oficiálně stanoven na den Slunovratu 21. června, kdy začíná nejdelší roční období – léto. Svátek se slaví už po sedmnácté a je dobře, že jej alespoň mladí hudebníci dodržují.

 
16.06.2011

Diskuze o krajském školství a dopravě - 27.6.2011

Náměstek hejtmana kraje Vysočina Libor Joukl si dovoluje pozvat zástupce studentů a veřejnosti na otevřenou diskuzi k tématům střední a školství a doprava v regionu. Setkání je naplánováno na pondělí 27. 6. 2011 v 16:00 hod. v prostorách multifunkčního sálu Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledče n. S., Husovo nám. 1, Ledeč n. S. Pozvání je adresováno nejen veřejnosti města Ledče nad Sázavou, ale i místním podnikatelům a zástupcům firem a všem, kteří mají ke vzdělávání a dopravě v širším slova smyslu co říci. Otevřenou besedu organizuje Krajský úřad kraje Vysočina, více informací na e-mailu: tisk@kr-vysocina.cz

 
03.06.2011

Výsledky zápisu dětí do Mateřské školy Ledeč nad Sázavou pro školní rok 2011 - 2012

Zápis dětí probíhal ve dnech 26. a 27. dubna 2011. Shrnutí naleznete v článku.

 
31.05.2011

Úspěchy ledečských tanečních skupin

Letošní sezóna byla pro všechny taneční skupiny, sdružené pod SVČ Ledeč nad Sázavou, velice úspěšná...

 
27.05.2011

Základní škola se představuje

zs logo

Vážení čtenáři, v budoucnu bychom Vás chtěli postupně seznamovat se Základní školou Ledeč nad Sázavou, s jejím materiálním a technickým vybavením, školním vzdělávacím programem, výchovně vzdělávacími aktivitami školy, s účastí žáků školy na olympiádách a soutěžích, s projekty financovanými z prostředků EU a dalšími zajímavostmi. Věříme, že naše články budou pro Vás zajímavé a dopomohou k objektivní informovanosti o naší škole. Za kolektiv pracovníků školy Mgr. P. Vágnerová, ředitelka

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load