Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

01.04.2015

Kácení bříz u polikliniky

V březnu letošního roku došlo k pokácení 6 ks bříz rostoucích podél parkoviště u polikliniky. Důvodem k jejich pokácení bylo hlavně to, že dřeviny svým kořenovým systémem dlouhodobě poškozovaly přilehlý taras a zvedaly zpevněnou plochu určenou k parkování automobilů návštěvníků polikliniky. V rámci pokácení bylo provedeno i vyfrézování pařezů. Město Ledeč nad Sázavou v nejbližší době provede celkovou úpravu zpevněné plochy, čímž by mělo dojít částečně i k rozšíření parkoviště a snadnějšímu vjezdu na tuto plochu. Kompenzací za pokácené břízy bude výsadba 6 kusů platanu javorolistého, včetně podsadeb, na jižní straně před hlavním vstupem na polikliniku. Mgr. Jana Hospodková, oddělení ŽP

 
01.04.2015

UPOZORNĚNÍ

Vážení občané, z důvodů novelizace zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, není možné od 1.4.2015 žádat o vynětí ze zemědělského půdního fondu Městský úřad Ledeč nad Sázavou. Úřady pověřených obcí jsou novelou č. 41/2015 Sb., z povolovacího řízení vypuštěny. Žádost bude nutné tedy podat u Městského úřadu s rozšířenou působností, tzn. ve Světlé nad Sázavou. Jana Fotrová, oddělení ŽP

 
26.03.2015

Rekonstrukce chodníku v ulici Marie Majerové

IMG 20150323 133727

Již na podzim loňského roku byly započaty práce na opravě chodníku v ulici Marie Majerové v části od č. p. 663 – 657. Bylo provedeno rozebrání původní již značně zdevastované dlažby z betonových dlaždic, vyrovnání stávajících obrubníků a vytrhání zahradních obrub. Následně byla položena nová zámková dlažba do nového podkladu. Práce, které provedly TS Ledeč nad Sázavou, byly dokončeny začátkem letošního roku a náklady se vyšplhaly téměř na 290 000,- Kč. Je to sice malá část chodníků, které je třeba opravit, ale budeme se snažit každým rokem vylepšit další části chodníků. Jak se dílo zdařilo, posuďte sami. – OdMI - 

 
25.03.2015

Volná pracovní pozice na pozici údržbář v p. o. Domov Háj

Údržbář1

Příspěvková organizace Domov Háj, hledá pracovníka na pozici ÚDRŽBÁŘ. V případě zájmu zašlete do 7. 4. svůj životopis e-mailem na adresu semeradova@domovhaj.cz nebo poštou na adresu Domov Háj, p. o., Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou.

 
25.03.2015

Přednáška Moderní trénink zvířat

plakát trénink zvířat

více viz obrázek

 
18.03.2015

Výluky vlaků

výluka vlak

Oznámení o výluce vlaků ve dnech 23., 24., 25., 26., a 27. března 2015 vždy od 07:05 hodin do 15:40 hodin. Po dobu konání výluky budou všechny vlaky nahrazeny autobusy, celý text viz příloha.

 
12.03.2015

Vyjádření vedení města k problematice cyklostezky

Vážení spoluobčané našeho města, s ohledem na aktuální vývoj v kauze naší cyklostezky, jakož i s ohledem množící se „lidové soudy“, jakož i v souladu s naší odpovědností vůči Vám, voličům, považuji za vhodné a žádoucí se touto cestou vyjádřit k současné situaci ohledně naší cyklostezky.

 
06.03.2015

Informace pro nájemce hrobových míst a návštěvníky hřbitovů

Vážení nájemci hrobových míst a návštěvníci hřbitovů, na základě šetření na místních pohřebištích ve správě Města Ledeč nad Sázavou, které v průběhu ledna letošního roku provedl v součinnosti odbor vnitřní správy a odbor výstavby a životního prostředí, bychom Vás touto cestou rádi informovali o důležitých ustanoveních „Řádu veřejného pohřebiště“, k jejichž porušení dochází nejčastěji. 

 
06.03.2015

TŘÍDIT ODPADY SE VYPLATÍ

odpady

Vážení spoluobčané, v přiloženém letáku máte uvedeno, jak předcházet vzniku odpadů a jak s již vzniklými odpady nakládat. Asi nikdo z nás nepochybuje o tom, že třídit odpady se vyplatí a to nejen z důvodu, že našemu městu to přináší nemalé finanční prostředky. Pro ilustraci uvádíme několik čísel a srovnání za minulé roky.  

 
06.03.2015

Regenerace panelového sídliště Stínadla

ANKETA   SCHEMA

Vážení spoluobčané, Město Ledeč nad Sázavou v současné době připravuje projekt „Regenerace panelového sídliště Stínadla“. Předpokládané úpravy spočívají zejména ve zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury – komunikací, chodníků a parkovacích ploch (zkvalitnění povrchu, rozšíření, vybudování nových chodníků a parkovacích míst….), navrhované úpravy jsou znázorněny na přiloženém schématu. Předpokládaný termín realizace je rok 2016.  Na realizaci tohoto projektu je možné žádat o dotaci z Programu regenerace panelových sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram „Regenerace panelových sídlišť“, kdy panelovým sídlištěm se rozumí ucelená část území obce zastavěná bytovými domy postavenými panelovou technologií o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Pro podání žádosti o finanční podporu je nutné splnit celou řadu podmínek, které jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 494/2000 Sb. a jednou z nich je i anketa mezi občany žijícími v dané lokalitě, která má za úkol zjistit jejich názory na návrh řešení veřejného prostranství v místě jejich bydliště. Anketa byla vytvořena autory zpracovatelské projekční firmy Transconsult, s. r. o., Hradec Králové a anketní lístky byly 6. 3. 2015 doručeny do poštovních schránek obyvatel panelového sídliště Stínadla. Všichni obyvatelé,  kteří se zapojí do dotazníkové akce, mají možnost vyplněné dotazníky odevzdat do 20. března 2015 do označené schránky umístěné v prodejním středisku PRAMEN - CZ (Severka) nebo do schránky, která je umístěna zvenku na budově MěÚ na Husově náměstí. Tímto všem osloveným občanům děkujeme za ochotu a čas, který této anketě věnují! – MěÚ Ledeč nad Sázavou, OdMI -
ikona souboruNávrh regenerace - plánek

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load