Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

13.04.2015

Noc s Andersenem v knihovně

11027439 967987013214607 4516342308008933379 o

V pátek 27. 3. 2015 proběhla další spací noc v knihovně. Tentokrát jsme většinu času strávili na ledečském hradě. Tam si děti poslechly obsah a ukázku z knihy Poslední ples a pověst O zvonu Burianovi. Oba příběhy se vztahují k historii Ledče nad Sázavou. Děti si vyrobily lampičky a už se těšily na prohlídku hradu, při které dokonce i probudily pár duchů. Potmě prošly stezku odvahy, kde plnily úkoly s černokněžnicí, s čarodějnicemi, s vodníkem a vysvobodily zakletou princeznu. Program pokračoval v knihovně, kde už nám došly síly, a tak jsme se kolem půlnoci uložili ke spánku. Myslíme, že se spací noc povedla a hlavně moc děkujeme panu kastelánovi Luďkovi Šímovi za trpělivost a ochotu. knihovnice 

 
10.04.2015

Čistá Vysočina

cistavysocina

Již po sedmé proběhne v termínu 11.4. - 22.4.2015 v našem městě a jeho okolí úklid veřejného prostranství a přírody. Akce probíhá pod záštitou Kraje Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina. V našem městě se do akce aktivně každoročně zapojuje Základní škola. Ostatní účastníci v našem správním obvodu jsou v letošním roce obec Hradec, Prosíčka, Horní Paseka, Ostrov a také ZŠ a MŠ Kožlí, SDH Kožlí a Koumarovi z Hradce. Sběr odpadků probíhá především v okolí silnic a na veřejných prostranstvích. Nasbíraný odpad se třídí do plastových pytlů, které všichni účastníci obdrželi zdarma od Kraje Vysočina. Podél krajských komunikací sběr pytlů s odpadky zajištuje Krajská správa a údržba silnic a mimo tyto komunikace na všech ostatních plochách sběr odváží firma, která v místě zajišťuje svoz odpadu. Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu!!! Mgr. Jana Hospodková, oddělení ŽP

 
09.04.2015

Odbor dopravy Městského úřad Světlá nad Sázavou informuje

Odbor dopravy Městského úřadu Světlá nad Sázavou je zákonem pověřen řešením dopravních přestupků na celém území ORP Světlá nad Sázavou. Do těchto dopravních přestupků spadá i nerespektování dopravní značky č. IP 13c Parkoviště s parkovacím automatem, která je několikrát umístěna na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. V období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 našemu odboru bylo oznámeno Policií ČR Obvodní oddělení Světlá nad Sázavou 78 dopravních přestupků, kdy řidič neměl zaplacený parkovací poplatek min. ve výši 2 Kč za hodinu. Z těchto 78 přestupků již 56 přestupců zaplatilo pokutu ve výši 300 Kč. Tedy je na zvážení každého řidiče parkujícího na zpoplatněném parkovišti na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, zda je lepší zaplatit 2 Kč nebo se vystavit hrozící pokutě. Ing. M. Peroutka - vedoucí odboru dopravy, Městský úřad Světlá nad Sázavou

 
08.04.2015

Informace k průkazům osob se zdravotním postižením a parkovacím průkazům

Držitelé průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením (průkaz OZP), které byly vydány dle legislativy účinné do 31. 12. 2013, by si měli zajistit jejich výměnu za nový průkaz OZP v podobě plastové kartičky, a to v době od 1. 4. do 31. 12. 2015. ÚP ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. Zároveň ÚP ČR upozorňuje, že v případě těch držitelů, jejichž průkaz má platnost delší než do 1. 4. 2015, není nutné, aby na úřad chodili už nyní. Průkazy OZP v nové podobě bude úřad vydávat až po tomto datu. 

 
02.04.2015

Návštěva hejtmana Kraje Vysočina v Ledči nad Sázavou

IMG 8179

V pátek 27.3.2015 navštívil naše město po několikaleté přestávce Hejtman Kraje Vysočina a poslanec Parlamentu ČR – MUDr. Jiří Běhounek. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o cílenou návštěvu pouze našeho města, ale celé části tohoto regionu Kraje Vysočina, byly časové možnosti pana hejtmana výrazně omezeny. Přesto se během návštěvy dostalo na řadu témat, která byla zajímavá jak z pohledu našeho města, tak i z pohledu Kraje Vysočina.

 
02.04.2015

Výsledky ankety

Město Ledeč nad Sázavou v současné době připravuje projekt „Regenerace panelového sídliště Stínadla“. Předpokládané úpravy spočívají zejména ve zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury – komunikací, chodníků a parkovacích ploch. 

 
02.04.2015

Volná pracovní pozice

Vš pracovník analytik

VŠ pracovník analytik pracující pod odborným dohledem.V případě zájmu a splnění výše uvedených požadavků zasílejte prosím Vaše CV a motivační dopis emailem na adresu Ivana.beberova@synlab.cz, celý text viz. příloha.

 
01.04.2015

Zdravotní laborant Ledeč n. S.

Zdravotní laborant

Volná pracovní pozice do zdravotní laboratoře v Ledči n. S., celý text viz. příloha.

 
01.04.2015

Nalezený pes

pes1

Hledá se majitel dospělé feny vlčáka. Bližší informace na oddělení ŽP, Mgr. Jana Hospodková, tel.: 569 729 535, 730 803 435 nebo přímo u MVDr. Pavla Vrbky, tel.: 775 650 252.

 
01.04.2015

Kácení bříz u polikliniky

V březnu letošního roku došlo k pokácení 6 ks bříz rostoucích podél parkoviště u polikliniky. Důvodem k jejich pokácení bylo hlavně to, že dřeviny svým kořenovým systémem dlouhodobě poškozovaly přilehlý taras a zvedaly zpevněnou plochu určenou k parkování automobilů návštěvníků polikliniky. V rámci pokácení bylo provedeno i vyfrézování pařezů. Město Ledeč nad Sázavou v nejbližší době provede celkovou úpravu zpevněné plochy, čímž by mělo dojít částečně i k rozšíření parkoviště a snadnějšímu vjezdu na tuto plochu. Kompenzací za pokácené břízy bude výsadba 6 kusů platanu javorolistého, včetně podsadeb, na jižní straně před hlavním vstupem na polikliniku. Mgr. Jana Hospodková, oddělení ŽP

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load