Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

06.03.2015

Regenerace panelového sídliště Stínadla

ANKETA   SCHEMA

Vážení spoluobčané, Město Ledeč nad Sázavou v současné době připravuje projekt „Regenerace panelového sídliště Stínadla“. Předpokládané úpravy spočívají zejména ve zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury – komunikací, chodníků a parkovacích ploch (zkvalitnění povrchu, rozšíření, vybudování nových chodníků a parkovacích míst….), navrhované úpravy jsou znázorněny na přiloženém schématu. Předpokládaný termín realizace je rok 2016.  Na realizaci tohoto projektu je možné žádat o dotaci z Programu regenerace panelových sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram „Regenerace panelových sídlišť“, kdy panelovým sídlištěm se rozumí ucelená část území obce zastavěná bytovými domy postavenými panelovou technologií o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Pro podání žádosti o finanční podporu je nutné splnit celou řadu podmínek, které jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 494/2000 Sb. a jednou z nich je i anketa mezi občany žijícími v dané lokalitě, která má za úkol zjistit jejich názory na návrh řešení veřejného prostranství v místě jejich bydliště. Anketa byla vytvořena autory zpracovatelské projekční firmy Transconsult, s. r. o., Hradec Králové a anketní lístky byly 6. 3. 2015 doručeny do poštovních schránek obyvatel panelového sídliště Stínadla. Všichni obyvatelé,  kteří se zapojí do dotazníkové akce, mají možnost vyplněné dotazníky odevzdat do 20. března 2015 do označené schránky umístěné v prodejním středisku PRAMEN - CZ (Severka) nebo do schránky, která je umístěna zvenku na budově MěÚ na Husově náměstí. Tímto všem osloveným občanům děkujeme za ochotu a čas, který této anketě věnují! – MěÚ Ledeč nad Sázavou, OdMI -
ikona souboruNávrh regenerace - plánek

 
05.03.2015

BŘEZNOVÝ LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ

anonce 3 15

Tak už jsme u třetího měsíce letošního roku, ve kterém se dočkáme prvního jarního dne (20. března v 23:44h), do konce roku zbývá 300 dnů, tak si přejme, aby byly vlídné nejen přibývajícím teplem, ale i vztahy a událostmi. Cože jsme pro vás v březnu připravili? Tak třeba jak si zkrátit čekání na autobusovém nádraží (str. 3), na základní škole se chystají velké úpravy, které ovlivní nejen chod školy, ale i veřejnosti. Kromě nutných útrap to pro žáky přeci jen přinese jednu výhodu – asi bude zkrácen školní rok. Ze sociální oblasti je tu o nově otevřeném Petrklíči i jarním dění v Hátě. Pokud vám to není jasné, obojí příspěvky najdete v Barborce a více na str. 6, 7. Do této oblasti patří i zpráva z místní pečovatelky a nová rubrika Střípky z Háje. Páni starostové Vaněk a Tůma si na stranách 8 a 9 vysvětlují, co je vlastně „pohádka“. Příspěvkem M. Doležala startujeme vzpomínky na konec II. světové války – letos je to už 70 let. Úskalí památkové zóny má zase jednu kauzu. Obsáhlé čtení k tomu, kterak dům č. 46 v Hrnčířích, je veliká památka, najdete na str. 12, 13. Zajímavá pro vás jistě bude i barevná strana 17, kde je ledečský „strom života“. Pravda, číslíček tu je požehnaně, zato jsou zajímavá a přinesou vám řadu překvapení. Gymnázium za poslední čas slavilo řadu úspěchů, jejich příspěvky jsou po celém zpravodaji, trumf však vytáhli na str. 16 – úspěch studenta Tomáše Fialy je pozoruhodný. Sportovci jsou tradičně v závěru čtení. Sokolové hodnotí i plánují na str. 18, fotbalisté nabízejí rozpis jarních soutěží. Začínají na Velikonoce, tak uvidíme, jaká bude koleda. Na poslední straně BŘEZNOVÉHO LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE je obvyklá společenská kronika. Z ní vyjímám alespoň blahopřání známé ledečské lékařce, dr. J. Láchové. Nabídka je bohatá. Považte, 20 stran za pětku! Ledečský zpravodaj je v prodeji od pátečního poledne, 6. března. A nezapomeňte popřát Mirkům, mají v tento den svátek a je jich okolo hodně. ok.

 
24.02.2015

Parkovací automaty na Husově náměstí

Po delších průtazích se spuštěním parkovacích automatů (PA) na Husově náměstí se jejich uvedení do provozu podařilo dne 14. ledna 2015, kdy koncesionářem - firmou City Parking Group s.r.o. - došlo ke spuštění pěti stávajících parkovacích automatů. Na základě jejich provozu do konce ledna 2015 se ukazuje jejich značný přínos na parkování v prostorách náměstí. Dostávají se nám do ruky i výsledky počítadel PA, které zaznamenaly vybranou částku 21.871,- Kč včetně DPH. Tato částka se dle Dodatku č. 1 ke Koncesní smlouvě dělí na polovinu mezi provozovatele, Město Ledeč nad Sázavou a koncesionáře, City Parking Group s.r.o., a to na základě zajištění dohledu Městem. Výsledky této kontrolní činnosti rovněž ukázaly zlepšení chování řidičů. Zatímco např. 16. 1. 2015 bylo 42 řidičů bez lístku a ve 3 případech byl překročen vyznačený čas parkování, pak již 28. 1. 2015 bylo pouze 9 neplatících řidičů, z čehož 2 byli vyřešeni blokovou pokutou na místě a 7 postoupeno k přestupkovému řízení na MěÚ do Světlé nad Sázavou. V souvislosti s výše uvedenou smlouvou došlo v lednu i k prodeji stanovených 40 kusů ročních parkovacích karet. Výnos z prodeje těchto karet byl celkem 120.000,- Kč včetně DPH a tato částka byla rovněž rozdělena dle výše uvedených pravidel. Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

 
20.02.2015

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!

Zákaz návštěv v nemocnici Ledeč – Háj je od 20. února 2015 ODVOLÁN.

 
20.02.2015

Podklady pro jednání zastupitelstva města

Podklady pro jednání, které se koná 23. února 2015, jsou k nahlédnutí zde.

 
11.02.2015

Volná pracovní místa v Ledči nad Sázavou

Nabídka pracovních míst na pozice ikona souboruVŠ pracovník analytik pracující pod odborným dohledem a ikona souboruzdravotní laborant do laboratoře biochemie v Ledči nad Sázavou. 

 
06.02.2015

Podklady pro jednání zastupitelstva města

Podklady pro jednání, které se koná 11. února 2015 naleznete zde.

 
05.02.2015

ÚNOROVÝ LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ

anon 2 15

Jsme uprostřed zimy, a i když nás svým průběhem zatím moc netrápí, je milé posedět někde v teple a něco zajímavého si přečíst. Hnedle se pro to nabízí nejnovější vydání Ledečského zpravodaje. Posaďte se pohodlně, má 16 stran. Na obálce je jeden „konec“ Ledče. Zdejší rybník má za sebou pestrou minulost a věřme, že i budoucnost. Však zavzpomínejte a přečtěte si na straně 3. Na stejné straně čtěte i o jiném konci města, který však prožívá svízelné období, více v dopisu Ing. Blechy. Ona je to vůbec sakramentská stránka – ještě je tu o kácení jasanů. Ať máme to horší za sebou, na 5 jsou zprávy policie a také vyčíslené hříchy Ledečáků. Které jsou dobré zprávy? Třeba od skautů, z knihovny, od študáků z gymnázia, karatistů nebo házenkářů. Bilancovali místní hasiči, k bilanci a oslavám jedné éry své existence se chystá ledečská ZUŠka. Pochvalu za akce uskutečněné i chystané zaslouží místní farnost. Zajímá vás, kolik se zapsalo prvňáčků, čtěte na straně 16 a pokud se vaše ratolest chystá teprve do mateřinky, tak si přečtěte info na str. 14. Na ícéčku je za dvacku k mání KATALOG SLUŽEB, najdete v něm kdeco (str. 4) Otiskujeme také několik pozvánek na plesy i šibřinky, no bodejť, plesová sezóna je v plném proudu a Popelec je už za čtrnáct dní. Tak opatrně spěchejte po zamrzlých chodnících k trafikám, ÚNOROVÝ LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ je v prodeji už v pátek 6. února odpoledne. Tak hezké počtení! ok

 
03.02.2015

Proschlé jasany v Koželské ulici

jasany

V  lednu letošního roku při větrných poryvech došlo k pokrytí části Koželské ulice  množstvím suchých větví, různých délek a průměrů. Suché větve napadaly na komunikaci a přilehlý chodník z 23 kusů jasanů rostoucích na  přilehlém svahu.  Nevyhovující zdravotní stav stromů byl na žádost občanů řešen již v roce 2011 a  následně  2.1.2012 vydalo zdejší oddělení životního prostředí rozhodnutí o pokácení těchto dřevin. Souhlas s kácením vyslovilo i občanské sdružení Molekul. Od roku 2012 se začaly vléci  dědické spory o  výše uvedenou stráň a teprve koncem roku 2014 se podařilo našemu městu získat vlastnictví pozemku a stromů na něm rostoucích. Z důvodu, že stav stromů ohrožuje procházející chodce a projíždějící motorová vozidla, dojde v únoru 2015 ke kácení proschlých dřevin, které budou na jaře nahrazeny novou perspektivní výsadbou. Oddělení ŽP

 
03.02.2015

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!

Od středy 4. 2. 2015 platí v Nemocnici Ledeč – Háj až do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV z důvodu nárůstu chřipkového onemocnění.

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load