Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

16.03.2012

Spací noc s Lichožrouty

P1030584

Mezinárodní spací noc, v letošním roce naplánovaná na 30.3.2012, proběhla  v Ledči nad Sázavou v předstihu a to 9.3.2012. Téma bylo zvoleno podle oceněné knihy Pavla Šruta Lichožrouti. Pro ty, kterým to uteklo, připomínáme, že Lichožrouti získali ocenění jako Kniha desetiletí a navíc jim byla udělena  i cena  Magnesia litera. Lichožrouty si představte jako příšerky požírající ponožky, ale vždy pouze jednu z páru. 

 
16.03.2012

Po šedesáti letech padá k zemi - nové fotky

ST 8

Tribuna na ledečském stadionu dosloužila. Po šest desítek let byla svědkem radostných a slavnostních událostí, ale také proher a zklamání. Praskala ve švech. Třeba v roce 1984 při přátelském utkání, s tehdy slavnou Duklou Praha, kdy tu slavným fotbalistům tleskalo na 2000 diváků! A to domácí prohráli 2:18! Také zela prázdnotou, to když se zejména domácím fotbalistům nedařilo (což je, bohužel, současný stav).

 
12.03.2012

Poděkování starosty

V pátek 9. března 2012 došlo u prodejny Billa k vážné dopravní nehodě, při které byla těžce zraněna mladá dívka. Jedná se o tragickou a smutnou událost a já bych touto cestou chtěl poděkovat především Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina – konkrétně hasičům z naší hasičské stanice za profesionální a rychlý zásah. Poděkování pochopitelně patří i zdravotníkům a příslušníkům Policie ČR za jejich přispění k záchraně mladého života. Tento konkrétní případ ukazuje, jaký dopad by mohlo mít uvažované přesunutí hasičských stanic do bývalých okresních měst. Proto musíme udělat vše, co je v našich silách, aby podobné choromyslné úvahy vůbec nebyly na programu dne. Vedení města dále zváží, jak smysluplným způsobem vyřešit prostor mezi Billou a chodníkem na nábřeží, např. vybudováním zvýšeného přechodu či úpravou schodiště k prodejně Billa. Mgr. Petr Vaněk

 
09.03.2012

BŘEZEN S NOVÝM ZPRAVODAJEM

brezen lz

První slunečné březnové dny nás nalákaly na jaro, ale mrazivé noci a hlavně sněhová pokrývka posledních dnů dávají za pravdu našim předkům: Březen za kamna vlezem (duben ani nebudeme domýšlet). A tak plovoucí ledové kry na titulní straně BŘEZNOVÉHO LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE jsou ještě aktuální. Na trojce (rozuměj str. 3) vede krajský hejtman řeč o odpadech, najdete tu upozornění pro ty, kteří mají vůči Městu závazky. Zjistíte, že k zubaři to bude příští měsíc docela blízko (nedej Bože). Na čtyřce vás pozdraví hvězda českého popíku minulého století – Václav Neckář. Policajti v Ledči „vydrápli“ celostátně hledaného darebáka. Důležitá je také informace místní mateřské školy o zápisu našich ratolestí na tuto výchovnou a vzdělávací instituci. Polovinu ZPRAVODAJE zakončuje informace od sousedů z Číhoště (hlavně o hasičském skvostu). Patrikův archiv se také ještě věnuje zimě, a to raritnímu sáňkování v Ledči. Na devítce bilancují chovatelé (po dlouhé době na hotelu Sázava) a na následující stránce se právem chlubí místní ZUŠka. Na předposlední straně toho na chlubení moc nemají fotbalisté, ale nabízejí rozpis jarních soutěží (začínají zostra na sv. Gabriela – derby se Světlou, tak je přijďte povzbudit, budou to moc potřebovat). Na poslední straně zavzpomínáme na ty, kteří nás navždy opustili a dobře se budou muset rozpomenout řidiči, kteří potřebují vyměnit svůj průkaz, jinak se jim další cesty zase o něco prodraží. Tak hezké chvíle s BŘEZNOVÝM LEDEČSKÝM ZPRAVODAJEM! ok 

 
09.03.2012

Vyjádření starosty města Světlá nad Sázavou

Milé dámy, milí pánové. K tomuto vyjádření mě vede několik skutečností, které bych rád vysvětlil. Rozhodnutí starosty Ledče nad Sázavou pana Petra Vaňka přestoupit do Středočeského kraje naprosto rozumím a chápu jej. Není pravdou, že bychom byli ve vzájemném rozporu či při, a to mělo za následek jeho rozhodnutí. Často spolu jednáme a jsem přesvědčen, že je dobrým starostou. Vážím si jeho rozhodnutí. Proto jediný a hlavní důvod je omezování výkonu státní správy na obcích II. stupně, ale i snižování počtu policistů a hasičů, které vnímáme oba velmi bolestivě. Zde se nejedná o nás dva, ale o lidi např. z Hněvkovic, kteří to mají na úřad do Ledče nad Sázavou 8 km a do Světlé nad Sázavou 20 km. A bohužel každý z nás nemá auto a není mu umožněno odejít z práce, kdy potřebuje. V současné době se omezuje výkon státní správy v Ledči nad Sázavou, protože to je „drahé“. A co třeba za rok, nebude drahý výkon státní správy ve Světlé? A pak to bude z Hněvkovic do Havlíčkova Brodu 40 km. A to je ten důvod, který nás oba zneklidňuje. Skutečností je, že náš světelsko-ledečský nebo ledečsko-světelský region byl a je jako hraniční region na okraji zájmu a je to znát. Takže prohlašuji, že jsem přesvědčený, že rozhodnutí pana starosty Petra Vaňka není ovlivněno nějakým vzájemným sporem mezi námi.Jan Tourek starosta města Světlá nad Sázavou

 
06.03.2012

Katalog firem

Na webových stránkách byl zpřístupněn katalog firem působících v Ledči nad Sázavou. Údaje jsou převzaté z katalogu služeb, který vydává Informační centrum. Připomínky můžete posílat na info@ledecsko.cz.

 
02.03.2012

Radní Krčál v Ledči

P1000402 – kopie

V pondělí, 27. února 2012 navštívil naše město Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí. S panem radním jsme probrali otázku rozvoje sociálních služeb v regionu Ledečska. Zároveň jsme se shodli na tom, že současná politika MPSV je vůči řadě poskytovatelů sociálních služeb takřka likvidační a je zde vidět evidentní snaha ze strany ministerstva přenést financování na kraje a obce. Pana radního jsme zároveň seznámili s problémy, které nám na úřadu způsobila nepřipravená a chaotická sociální reforma, kdy informace ze strany MPSV se měnili prakticky z hodiny na hodinu. Pan radní vyjádřil pro naše problémy pochopení a přislíbil nám další návštěvu.-pv- 

 
02.03.2012

Ledečské židovské tóry – II.

Ve čtvrtek 1. března 2012 dorazil na ledečský úřad e-mail pana Franka Vorlíčka, ledečského rodáka, který žije 70 let v USA. Pan Vorlíček se zmínil o skutečnosti, že na internetu objevil článek o ledečských židovských tórách a sám kontaktoval rabína Weisse, který byl první, kdo projevil zájem o historii židovské komunity v Ledči. Pana Vorlíčka jsem srdečně pozdravil a na čtenáře a všechny fanoušky historie mám jednu prosbu. Pokud máte ve svém držení jakékoliv materiály, vztahující se k tématu židovského města v Ledči, přineste nám je prosím k okopírování. Byť se jedná o historii relativně nedávnou, tak díky téměř úplnému vyvraždění ledečských Židů během II. světové války, se prakticky jedná o „bílé“ místo v dějinách našeho města. Proto budeme vděční za jakoukoliv pomoc.  –pv-

 
02.03.2012

Informace starosty - pokračování

Přiznám se, že jsem si ze zájmem přečetl vyjádření Ing. Vladimíra  Novotného, 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina, uveřejněné dnešního dne na této adrese http://www.kr-vysocina.cz/vyjadreni-namestka-hejtmana-kraje-vysocina-vladimira-novotneho-k-prohlaseni-starosty-petra-vanka-z-ledce-nad-sazavou/d-4042100/p1=50554  Rozumím slovům pana náměstka a nezpochybňuji snahy Kraje Vysočina o zlepšení  životní úrovně v našem mikroregionu. Nicméně já jako starosta, nesu primární odpovědnost za rozvoj našeho města, potažmo regionu, a s některými věcmi se nesmířím a nebudu ani smiřovat. Přesto velice vítám vstřícnou nabídku a,  po velmi dlouhé době, z Kraje podanou ruku. I já osobně vidím, do budoucna, perspektivu jedině v konstruktivním a smysluplném jednání rovnocenných partnerů. Mgr. Petr Vaněk, starosta

 
29.02.2012

Informace starosty

Vážení spoluobčané, Vy, stejně jako já, vnímáte už více než šest let problém křižovatky „Ve Švondráku“. Křižovatka, a o tom není sporu, nebyla ze strany projektanta a investora – Kraje Vysočina – provedena tak, aby doprava v ní probíhala zcela bezproblémově. Již celé roky se trápíme s poničeným zábradlím a zničenými chodníky. Kraj zatím přistupoval k řešení velmi laxně. Nicméně loni v březnu se na  místě samém uskutečnila schůzka a letos, prakticky po roce, 6. února 2012, proběhlo za účasti všech dotčených orgánů jednání na MÚ Ledeč nad Sázavou. Na této schůzce byly představeny 4 varianty možného řešení křižovatky. Nakonec se řešení zvažovalo mezi dvěma variantami. Varianta 1 – která výhledově nic neřeší a předpokládá toliko „ukrojení“ kusu chodníku u domu manželů Sedlákových. Město Ledeč prosazovalo variantu č. 3, která znamenala posunutí chodníku u ZŠ Komenského blíže ke škole a rozšíření vozovky v tomto prostoru. Dne 28.února pak Město Ledeč obdrželo stanovisko Kraje Vysočina, ze kterého plyne, cituji : „Po projednání této záležitosti s náměstkem hejtmana kraje pro dopravu a majetek bylo rozhodnuto provést pouze stavební úpravy v křižovatce dle varianty č. 1“. Pominu-li skutečnost, že pan náměstek, ač svým vzděláním strojař, si osobuje právo rozhodovat o věcech odborně zcela odlišných, musím konstatovat, že Kraj Vysočina nezajímáme, či spíše současný hejtman a náměstek hejtmana kraje pro dopravu a majetek o nás nestojí. Dne 27.února 2012 proběhlo jednání starostů pověřených obcí II. a III. typu s Radou Kraje Vysočina. Zde jsem pana hejtmana upozornil na problém s Policií v Ledči a nastínil možnost, že pro rozvoj našeho města zkusíme dojednat pomoc ve středočeském kraji.  Pan hejtman ve své odpovědi našemu městu ironicky popřál hodně štěstí s tím, že ve středočeském kraji mají ještě větší nedostatek policistů než na Vysočině. Shora uvedené skutečnosti, a mnohé další, mě pak vedou k úvahám, zda by pro naše město skutečně nebylo výhodnější uvažovat o zeměpisné „migraci“ do středních Čech a začnu v této věci podnikat nezbytné kroky.  Mgr. Petr Vaněk, starosta města

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load