Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

30.04.2020

Výluky a omezení provozu

V úseku Ledeč nad Sázavou - Světlá nad Sázavou na trati 212 - Čerčany - Světlá nad Sázavou výluka, dopravce České dráhy, a.s.; všechny vlaky jsou po dobou výluky ve vyloučeném úseku nahrazeny autobusovou dopravou; ikona souboruvíce info ZDE.

 
28.04.2020

OMEZENÁ PŮJČOVNÍ DOBA MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Pozor

Dětské oddělení 
středa 8-12 13-15 

Dospělé oddělení 
úterý 8-12 13-16 
čtvrtek 8-12 

 
27.04.2020

Informace pro veřejnost

TIC
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM, s platností od pondělí 27. dubna 2020 do odvolání, je OTEVŘENÉ v omezené pracovní době PONDĚLÍ až PÁTEK od 9 hodin do 13 hodin, sobota zavřeno. Děkujeme za pochopení. http://www.aticcr.cz/doplnujici-informace-k-otevreni-infocenter/d-2926
 
17.04.2020

Informace pro veřejnost

Městský úřad Ledeč nad Sázavou bude, od 20. dubna 2020 do odvolání, pro veřejnost otevřen v úřední dny (Po a St) v době 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hod. V neúřední dny (Út, Čt a Pá) bude městský úřad uzamčen a vstup (osobní návštěva na úřadě) bude možný jen na základě předchozí telefonické, mailové, nebo jiné domluvě s konkrétním zaměstnancem úřadu, který vstup umožní a služební záležitost s klientem vyřídí (kontakty na jednotlivé odbory, oddělení a pracovníky, jsou k dispozici na oficiálních stánkách města – www.ledecns.cz). Žádosti a podání, u kterých není třeba potvrzení o přijetí, je možné vkládat do poštovní schránky u vchodových dveří úřadu. Po dobu otevření úřadu je veřejnost povinna zachovávat doporučené rozestupy od jiných klientů a úředníků, dodržovat písemné pokyny na vývěskách, dodržovat pokyny zaměstnanců úřadu a používat ochranné prostředky a poskytovanou dezinfekci.  Za pochopení a dodržování příslušných opatření děkujeme. Další informace ikona souboruzde

 
09.04.2020

Přehled dosavadního rozdělení státních i krajských dodávek osobních ochranných pomůcek a dalšího materiálu na území Kraje Vysočina

Kraj Vysočina přináší přehled dosavadního přerozdělení osobních ochranných pomůcek doručených prostřednictvím dodávek ministerstva vnitra a ministerstva zdravotnictví a určených poskytovatelům zdravotnických a sociálních služeb na území regionu. 
Veškeré informace naleznete ZDE.
 
09.04.2020

Od víkendu opět v regionální dopravě s platnou jízdenkou

Cestující využívající spojů Veřejné dopravy Vysočiny, tedy regionální autobusové dopravy, budou od víkendu opět odbavováni řidičem. Povinnost zakoupit si jízdenku platí pro všechny přepravované osoby v autobusech od 12. dubna 2020, v případě Českých drah od 14. dubna 2020, a bude zavedena kontrola a možnost odbavení cestujících personálem dopravce ve vlaku. Zákaz obsazování prvních tří řad sedadel za řidičem v autobusech z preventivních důvodů stále trvá. Využívání veřejné regionální dopravy bez nutnosti pořízení jízdního dokladu platilo na Vysočině od 17. března 2020.
Ve všech dopravních prostředcích, kterými je zajišťována regionální autobusová i drážní doprava, nadále platí pro cestující povinnost nošení roušek – tedy zakrytých úst i nosu po celou dobu přepravy – a doporučeny jsou větší odstupy při výběru místa k sezení.
 
07.04.2020

Dezinfekční roztok

Město Ledeč nad Sázavou obdrželo v rámci přidělování ochranných a dezinfekčních prostředků cca 260 l dezinfekčního prostředku Anti-Covid. Vzhledem k tomu, že město nemá v současné době problémy s dostatkem dezinfekčních  prostředků v rámci svých organizačních složek, nabízí  tento dezinfekční roztok prodejcům, případně dalším podnikatelským subjektům bezplatně do vyčerpání zásoby. Podmínkou je vlastní odběrná nádoba (1 podnikatelský subjekt max. 10 l roztoku). Případní zájemci nechť si dohodnou odběr telefonicky u pana Jelínka (člen SDH) na telefonním čísle 739 097 312.  

 
06.04.2020

OZNÁMENÍ hejtmana Kraje Vysočina o období déle trvajícího nadměrného sucha

Na základě ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení Kraje Vysočina ze dne 12. července 2016 č. 10/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen „nařízení kraje“) a na základě doporučení odborných orgánů nastává pro území Kraje Vysočina období déle trvajícího nadměrného sucha od 6. 4. 2020 do odvolání.
Pro toto období platí podmínky požární bezpečnosti dle čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení kraje. Toto oznámení pozbývá účinnosti dnem vydání oznámení o konci období déle trvajícího nadměrného sucha.
V tomto období je zakázáno:
- rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
- kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
- používání pyrotechnických výrobků,
- používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),
- jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru.
- spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
- jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).
Tento zákaz se vztahuje na místa, kterými jsou:
- lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
- suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru,
- plochy zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik a šíření požáru,
- sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich hranice.
Celý text nařízení je zveřejněn zde: https://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4074915

 
06.04.2020

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve městě/obci: 
Ledeč nad Sázavou/Obrvaň, které se bude konat dne 15. 4. 2020 od 7:30 do 17:30,
Ledeč nad Sázavou/Souboř, které se bude konat dne 15. 4. 2020 od 7:30 do 17:30,
Ledeč nad Sázavou/Habrek, které se bude konat dne 15. 4. 2020 od 7:30 do 17:30. 
Bližší informace naleznete na odkazu www.cezdistribuce.cz/odstavky. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení. 

 
06.04.2020

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve městě/obci: 
Ledeč nad Sázavou/Obrvaň, které se bude konat dne 7. 4. 2020 od 7:00 do 19:00,
Ledeč nad Sázavou/Souboř, které se bude konat dne 7. 4. 2020 od 7:00 do 19:00.
Ledeč nad Sázavou/Habrek, které se bude konat dne 7. 4. 2020 od 7:00 do 19:00. 
Bližší informace naleznete na odkazu www.cezdistribuce.cz/odstavky.  Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení. 

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load